Kolmituote tarjoaa osatyökykyisille pehmeän laskun työelämään

 


Juha Talviniemi ja Nina Miido tunnistavat Kolmituotteen tärkeänä linkkinä Salon työnhakijoiden ja työnantajien välissä. Vuokratyömalli on Miidon mukaan yritykselle hyvä tapa kokeilla uusia työnhakijoita.

 

Kolmituote tarjoaa osatyökykyisille pehmeän laskun työelämään

 

Salon Seudun Työkeskus Oy:stä eli Kolmituotteesta on moneksi. Yritys tuottaa työllistymispalveluita Salon seudun osatyökykyisille sekä tarjoaa työvoimaa työvoimapulasta kärsiville yrityksille. Yhteiskunnallista hyötyä syntyy kehitysprojekteista, kuten vuokratyömallista.

Alueellinen työttömyys, yritysten alihankinta- ja työntekijäpula, osatyökykyisten pääsy työelämään… Siinä monia Suomen talousalueita leimaavia haasteita. Yhteisiä ratkaisuja löytyy julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnasta. Salossa siellä operoi Kolmituote.

“Olemme voittoa tavoittelematon teollisuusyritys, jonka tuotantoon kuuluu ompelimo-, kokoonpano- ja puuosastot. Tarjoamme alihankintaa ja valmistamme tuotteita tilaustyönä. Ennen kaikkea tarjoamme väylän työelämään niille, joille sen löytäminen on haasteellista”, kertoo toimitusjohtaja Juha Talviniemi.

Kolmituotteen toimintaa rahoittaa Salon kaupunki. Omistuspohja jakautuu niin, että Salon kaupunki muutaman muun kunnan kanssa omistaa osan osakeyhtiöstä yhdessä seudulla toimivien yhdistysten kanssa. Noin 90 henkilön yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 770 000 euroa. Tänä vuonna kulubudjetti on 1 600 000 euroa. Sillä voidaan järjestää työkokeiluja sekä työharjoitteluja yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi ulkomaalaistaustaisille ja kehitysvammaisille tarjotaan mahdollisuus integroitua työelämään.

Toisin kuin työ- ja elinkeinotoimistot, Kolmituote ei kuitenkaan ole vain hallinnollinen linkki työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Se tarjoaa ympäristön ja yhteisön, jossa työntekoa voi kokeilla matalalla kynnyksellä.

“Yksi keskeinen tavoitteemme on pitkäaikaistyöttömien nostaminen takaisin työelämään. Monille se voi olla vaihtelevista syistä haastavaa, joten täällä sitä voi harjoitella matalalla kynnyksellä omaa jaksamista kuunnellen ja sitä asteittain kehittäen”, luonnehtii Salon pitkäaikaistyöttömien asioita edistävä Yrityssalon Nina Miido.

 

Kolmituotteen puuosastolla tuotetaan muun muassa huonekaluja eri tiloihin. Markus Virta työstää pöytää pankkisalin aulaan.

Mahdollisuus työllistymiselle halutaan lunastaa

Lähes kaikki Kolmituotteen uudet työntekijät tulevat Salon kaupungin kautta ja aloittavat työkokeilulla, joka voi kestää pisimmillään kuusi kuukautta. Jo kokeilujakson alkaessa osatyökykyiset ovat kuitenkin ehtineet pohtia työntekoa.

“Salon kaupunki on meille tärkeä yhteistyökumppani, eräänlainen valmistava taho. Kun työntekijät saapuvat meille, on motivaatio usein jo kohdallaan. He ymmärtävät mahdollisuuden, joka heille annetaan, sillä he ovat työstäneet ajatusta työllistymisestä jo jonkin aikaa. Silloin mahdollisuus työllistymiselle halutaan myös lunastaa”, Talviniemi kertoo.

Uusien työnhakijoiden kanssa toimiminen on Talviniemen mukaan tasapainoilua, mikä korostuu erityisesti nuorten kanssa. Hän kertoo, että aloittelevalta osatykyiseltä ei voida vaatia liikoja. Pelkkä myötäileminen taas olisi heille karhunpalvelus.

“Tässä työaikaseuranta on hyvä työkalu. Työkokeiluun tulevien kanssa voimme aluksi sallia töihin tulon aamukymmeneksi, mutta vähitellen ryhdymme aikaistamaan aloitusta. Se tuo ryhtiä arkeen ja opettaa työajan merkityksestä. Vähitellen työntekijä löytää työrytmin”, Talviniemi sanoo.

 

Siiri Järvinen kokoaa asiakkaalle pöytää.

Yhteisöllinen työympäristö

Osatyökykyiset tulevat Kolmituotteelle eri taustoista. Menneisyyteen saattaa liittyä esimerkiksi fyysisiä rajoitteita, päihdetaustaa tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia, mutta jo pitkään kestänyt työttömyys itsessään voi aiheuttaa osatyökykyisyyttä. Monilla onkin jäänyt leima työttömyydestä.

“Useilla henkilökohtainen tausta on vaikea. Kun on ollut pitkään työttömänä, on itsetunto sen mukainen. Silloin työntekijä on otettava vastaan omana itsenään. Aluksi kuuntelemme millainen persoona on kyseessä, selvitämme työkykyä ja jaksamista”, Talviniemi kuvailee.

Kolmituotteella huumori ja nauru keventävät tunnelmaa, siivittävät työntekoa ja luovat me-henkeä. Talviniemi lukeekin yrityksen ydinarvoksi yhteisöllisyyden. Se tiivistyy parhaiten “perhe-yritys”-yhdyssanaan, joka kirjoitetaan yhdysmerkillä tarkoituksella väärin.

“Perhe ei tässä yhteydessä viittaa yrityksen omistuspohjaan, vaan aitoihin ihmissuhteisiin. Monelle työntekijöillemme työpaikka voi olla ainoa sosiaalinen ympäristö. Siksi järjestämme työntekijöillemme ohjelmaa työajan ulkopuolellakin. Oma yksinäisyys ja ahdistuneisuus katoaa, kun pääsee ihmisten ilmoille”, hän tietää.

 

Aleksei Devyatkin valmistaa asiakkaan tilaustyötä.

Riskitön kokeilu vuokratyömallista

Talviniemi korostaa, että Kolmituote ei halua kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa, vaan olla työvoiman puskuri yrityksille ja tuki ja apu työllistyville. Tarjota peruskokoonpanoa, mitä ei tehdä muualla enää, mutta mikä on kuitenkin elintärkeää. Siihen on ratkaisuna vuoratyömalli.

“Kauttamme asiakkaat voivat nollariskillä tutustua uuteen kandidaattiin. Kun potentiaali tunnistetaan, voidaan hänet vuokrata kokoonpano- ja pakkaustehtäviin yhdestä viikosta muutamaan kuukauteen. Jos suhde ei toimikaan, tai jos lisäkäsien tarve käyttäjäyrityksessä lakkaa, voi työntekijä aina palata Kolmituotteelle, jolloin hän ei jää tyhjän päälle”, Talviniemi sanoo.

Miido on ollut kehittämässä vuokratyömallia Pitkäaikaistyöttömien vuokratyömallin kehittäminen -projektissa. Hän ja Talviniemi ovat huomanneet, että vaikka työelämässä on yhä mietittävä tuottavuutta, ei raha ole työnteon tai menestyksen ainoa mittari. Arvot ovat rikastuneet ja työllistyminen on tärkeää laajemmassakin mielessä.

“Kyse on myös ihmisarvosta. Kaikilla tulee olla mahdollisuus työllistää itsensä ja elättää perheensä. Osa-aikatyö ei ole laiskuutta, vaan monille ainoa mahdollisuus tehdä töitä. Vuokratyömallin kautta heidät voidaan saattaa työelämään, ja koska yhteiskunta koostuu yksilöistä, lisää se verotuloja”, Talviniemi muistuttaa.

 

Tervetuloa aamukahville ja avoimiin oviin Kolmituotteelle 23.5 klo 8

Tule tutustumaan  Kolmituotteen toimintaan ja aamukahville Juha Talviniemen kanssa! Ilmoittaudu mukaan   tästä
Osoite: Tehdaskatu 13, Salo