Hyödynnä Salon kaupungin työllisyysedut


Työnantaja, anna nuorelle mahdollisuus ja tarjoa kesätöitä nuorille!

Salossa yrityksille on tarjolla kesätyöseteleitä, jotka on tarkoitettu salolaisten 14-19 vuotiaiden nuorten työllistämiseen. Kesäseteli on 300 euron arvoinen tuki työnantajalle, joka palkkaa nuoren työsuhteeseen Seteli maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista.

Lue lisää

 

Salon kaupungin edelleensijoitusta vielä haettavissa!

Salon kaupunki palkkaa vuonna 2021 useita pitkään työttömänä olleita salolaisia osaajia. Yhtenä työllistämismuotona on henkilön edelleensijoittaminen salolaiseen yritykseen.

Edelleensijoituksessa työnhakija työskentelee 8 kuukautta salolaisessa yrityksessä. Työntekijä on työsuhteessa Salon kaupunkiin, joka maksaa palkan ja vastaa työterveyskuluista. Yritys vastaa perehdytyksestä töihin sekä työnjohdosta. Tästä hyötyvät kaikki: yritys saa maksuttoman työntekijän, pitkäaikaistyötön saa työpaikan ja Salon kaupunki välttyy työmarkkinakuntaosuuden maksusta ja säästää mahdollisesti muissakin menoissa.

Lue lisää

 

Muista myös nämä työllistämistuet Salossa

Työllistämistuki 
Kaupunki voi myöntää palkkaukseen tukea salolaiselle tai Saloon sijoittuvalle työnantajalle salolaisen pitkäaikaistyöttömän, nuoren alle 30-vuotiaan ilman palkkatyökokemusta olevan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren (alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut) työllistämiseen

Rekrytointipalkkio 

Kertaluonteinen rekrytointipalkkio à 1 800 € voidaan myöntää työnantajille, mikäli kaupungin työllistämistuella aikaansaatu työsuhde kestää ilman lomautuksia vähintään yhden vuoden.

Lue lisää palveluista työnantajille (salo.fi)

 

Ota yhteyttä Juhaan, niin saat apua ja neuvoja!
Yrityssalo | Juha Metsänoja | 044 546 0043 |  juha.metsanoja@yrityssalo.fi