Huumetestien valmistaja kasvattaa profiiliaan maailmalla

 

Salofan tehdaspäällikkö Jarmo Nykänen esittelee yrityksen huumetestikasettia ja -pakettia.

 

Huumetestien valmistaja kasvattaa profiiliaan maailmalla

Terveydenhuollon teknologiaosaaja Salofa Oy ponnisti korona-aikana kasvuun koronatestien valmistuksella. Pandemian päättyessä yritys investoi voitot tuotannon automatisointiin eli koneisiin, tuotekehitykseen ja osaamiseen. Nyt ratkaisu lisää näkymiä kansainvälisillä markkinoilla.

Kierros tehdaskiinteistön tiloissa on pujottelua laitteiden ja koneiden välissä. Nähtävää riittää laboratoriosta puhdastilaan ja kokoonpanoyksiköihin. Lasiseinien takaa paljastuvat linjastot, joilla liikkuvat testikasetit. Ne on suunniteltu huumausaineiden käytön tunnistamiselle.

Meriniityssä toimivan Salofa Oy:n tehtaalla valmistuvat modernit terveysteknologiatuotteet, kuten huumepikatestit ammattilaisille ja kotikäyttöön, sinilevätestit, infuusioletkut ja muut testit. Lisäksi yritys tekee pikatestien tuotekehitystä ja sopimusvalmistusta muille yrityksille. Huumepikatestit yritys on tuonut taas tuotantonsa keskiöön, sillä akuutti tarve edelliselle hittituotteelle on väistynyt.

“Pari vuotta sitten kysyntä kuluttajien koronatesteille kasvoi ja muu tuotanto hiipui hetkellisesti. Silloin samaan aikaan myös sairaalatarvikkeiden kysyntä laski, sillä sairaalatyöntekijät ohjattiin koronahaasteiden parissa työskentelyyn”, muistelee Salofan tehdaspäällikkö Jarmo Nykänen.

“Koronatestien menekki tuotti meille suuren kasvun liikevaihtoon. Voitoista investoitiin tuotannon automatisointiin, tuotekehitykseen ja osaamiseen. Muutimme isompiin tiloihin Satamakadulle ja olemme muokanneet niitä tarpeisiimme sopiviksi”, hän lisää.

 

Laboratorio mahdollistaa monenlaisen yhteistyön eri toimijoiden kanssa. Tuotekehityspäällikkö Hanna Närvänen esittelee laboratorion välineitä. 

Laadunvalvonta korostunut

Nykänen kertoo, että koronan aikaan yrityksessä työskenteli noin 60 henkilöä ja tehdas pyöri kolmessa vuorossa. Siitä on palattu noin 20 hengen päivävuoroon.

Samalla lääke- ja terveysalalla on kasvanut tarve noudattaa erilaisia standardeja sekä suorittaa ja ylläpitää niihin liittyviä auditointeja. Tämä edellyttää alan toimijoilta tarvetta tarkalle laadunvalvonnalle.

“Jo itse lainsäädäntö vaatii palkkaamaan toimihenkilöitä dokumentaation pariin, jotta laatua voidaan auditoida. Uusi tehdas ja automatisoidut tuotantolinjat mahdollistavat laadunvalvonnan lisäksi sen, että voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin nopeasti ja ketterästi eikä asiakkaiden tarvitse tilata tuotteita varastoon”, Nykänen toteaa.

 

Salofan uudessa tehtaasta löytyy tilaa uusille koneinvestoinneille.

Automaatiosta kilpailuetua Euroopan markkinoilla

Laatu ja automaatio ovat keskeisiä tekijöitä, kun Salofa pyrkii vakiinnuttamaan asemaansa Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoilla. Yritys on viime vuosina aktiivisesti osallistunut terveydenhuoltoalan tapahtumiin ja messuihin Keski-Euroopassa, Baltiassa ja Emiraateissa. Vaikka kilpailijat ovat suurimmaksi osaksi peräisin Aasiasta, Salofa näkee mahdollisuuksia Euroopassa.

”Huumetestien kokonaismyynnistä puolet tulee viennistä. Ulkomailla on kasvava kysyntä, ja siellä korkealaatuista tuotantoa ja laatua arvostetaan. Hinta säilyy yhä ratkaisevana tekijänä, mutta automaation avulla voimme pitää kustannukset alhaisina. Lisäksi sijaintimme Euroopassa antaa meille kilpailuetua muihin valmistajiin nähden. Valitettavasti automaattikoneiden asentaminen viivästyi lähes vuoden komponenttipulasta johtuen”,  Nykänen painottaa.

Hyvä sijainti on linjassa yrityksen arvojen kanssa. Ekologisuutta arvostetaan, ja siihen Salofa vastaa käyttämällä kierrätysmateriaaleja ja pitämällä alihankkijat lähellä. Tehtaanjohtajan mukaan suomalainen valmistus kiinnostaa eurooppalaista asiakaskuntaa myös huoltovarmuuden näkökulmasta.

“Emme ole enää yhtä riippuvaisia ulkomaisista toimittajista, ja se on lisännyt hallintaa liiketoimintaan. Maailmalla on muutenkin levotonta, eikä rahtikustannuksista tai muusta voi aina tietää. Siksi ihmiset haluavat varautua. Jälleenmyyjät ja muu asiakaskunta kuitenkin viestivät, että tarvetta nopeasti toimitettaville ja laadukkaille huumetesteille on.”

 

Markus Laakkonen (vas.) ja Pauli Luusalo ottavat käyttöön uutta linjastoa.

Yhteistyötä uuden tiedon kartuttamiseksi

Salofa kasvattaa nyt terveysteknologituotteidensa näkyvyyttä, ja uusi tehdas mahdollistaa nopeasti kasvaviin tilausmääriin vastaamisen. Tuotekehitystä tehdään tiiviisti yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

“Tarvitsemme erityisesti päivitettyä ja nykyaikaista tietoa automaatiosta sen kehittämisen ja varmistamisen ylläpitämiseksi. Tämän tiimoilta olemme käyneet pitkäjänteistä keskustelua opettajien kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, ja nyt tarjoamme Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa opinnäytetyönsä meillä. Oppilaitosyhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin, sillä teemme yhä kehitystyötä Turun yliopiston kanssa sinilevätestien osalta”.

Huumetesteistä Salofa tunnetaan vastaisuudessakin, varsinkin kun kotioloissa käytettävien testien suosio on kasvanut.

“Erityisesti koronapandemian aikana ihmiset oppivat hyödyntämään pikatestejä ja niiden käyttö jatkuu ja laajenee. Suomessa huume- ja päihdepikatestit voisivat tuoda paljon taloudellisia hyötyjä, mikäli niiden käyttöä hyödynnettäisiin esimerkiksi työterveydenhuollossa laajemmin”, huomauttaa Nykänen.

 

Tutustu tarkemmin Salofan toimintaan täällä (salofa.com)

Ota Salofan ajankohtaistoiminta seurantaan täältä (Linkedin)

 

Artikkeli julkaistu 1/2024