Euro Scalers -ohjelma tukee taas ulkomaisista markkinoista kiinnostuneita salolaisyrityksiä

 

 

Euro Scalers -ohjelmaan valittiin Salosta kolme yritystä. Thinger Solutions Oy:n Juha Borenius (vas.), Niimaar Oy:n Aija Karikoski ja Wallius Hitsauskoneet Oy:n Juho Laihia näkevät, että ohjelma on tarjonnut yrityksille hyviä vinkkejä ulkomaille laajentamiseen.

 

Euro Scalers -ohjelma tukee taas ulkomaisista markkinoista kiinnostuneita salolaisyrityksiä

Salossa kv-laajentumista harkitsevat yritykset ovat saaneet Euro Scalers -ohjelmasta muun muassa markkinoinnin ja asiakashankinnan vinkkejä. Tänäkin syksynä ohjelmassa korostuvat vertaistuki ja yrittäjän oma panos.

Salossa Euro Scalers -ohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla, mitä kaikkea kansainväliseen kasvuun vaaditaan. Kolmatta kertaa Salossa järjestettävään ohjelmaan mukaan valitut salolaisyritykset ovat tutustuneet kv-laajentumiseen esimerkiksi  uusasiakashankinnan ja markkinoinnin kautta. Ohjelmistotalo Thinger Solutions Oy, hitsauskonevalmistaja Wallius Hitsauskoneet Oy ja ekologiseen lajitteluastioiden valmistukseen keskittyvä Niimaar Oy tunnistavat kasvun potentiaalin, kukin omista lähtökohdistaan.

“Tässä vaiheessa vasta kartoitamme mahdollisuuksia”, kertoo Thinger Solutions Oy:n toimitusjohtaja Juha Borenius. “Kilpailutuspalvelumme voisi ratkaista monia asiakkaidemme ongelmia, mutta meidän täytyy ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaympäristö perusteellisesti. Vasta sen pohjalta voimme tehdä vientiä.”

Thinger Solutionsin mahdollisia kohdemarkkinoita ovat esimerkiksi Saksa, Iso-Britannia ja Pohjoismaat. Kun asiakkaiden ongelma ja tarpeet tunnistetaan, voidaan vientiä suunnitella. Borenius tietää, että se vaatii ulkomaisen toimintakulttuurin syväymmärrystä.

“Sitä tietoa ei saa Googlesta. On oltava hyvin perillä maakohtaisista eroista ja myös alueellisista eroista maan sisällä.”

Kulttuurierojen tunnistaminen on nostettu niin ikään Niimaar Oy:n kasvun agendalle. Yritys valmistaa kestävään kehitykseen nojaavia kierrätysjärjestelmiä koteihin ja julkisiin tiloihin. Toimitusjohtaja Enni Karikoski näkee, että yrityksen ekologisuuden ja designin yhdistävälle tuotekonseptille on kysyntää maailmalla, mutta kansallisiakin löytyy.

“Joissain maissa kierrätystä arvostetaan enemmän kuin toisissa. Niissä missä tullaan perässä, on markkinapotentiaali luonnollisesti toinen kuin ympäristöarvoja vaalivissa maissa. Siksi olemme valinneet kohdealueiksemme Euroopan lisäksi Kanadan ja Japanin, joissa kestävyyttä arvostetaan”, Karikoski sanoo.

Wallius Hitsauskoneet Oy toimii kahden muun yrityksen tavoin pääosin B2B-markkinoilla. Heillä on jo vahva asema Baltian maissa ja Ruotsissa, joista nyt etsitään uusia markkinoinnin väyliä. Kansalliset erot eivät heidän tapauksessa ole kuitenkaan niin merkittävä kysymys kuin palveluja tarjoavilla yrityksillä. Syynä on myytävä tuote.

“Myymme hitsauskoneita. Niihin liittyvät tarpeet ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa”, huomauttaa yrityksen myyntipäällikkö Juho Laihia. “Toki toimintatavoissa on aina kulttuurieroja, ja Euro Scalers -ohjelmasta olemmekin jo saaneet vinkkejä esimerkiksi siihen, miten lähestyä kylmiä kontakteja sähköpostilla.”

Erottautuminen ja motivaatio lisäävät uusia kontakteja

Euro Scalers -ohjelmassa sähköpostin kirjoittaminen oikealla tavalla on vain yksi esimerkki kansainvälisen kasvun keinoista. Konkreettisten keinojen lisäksi yrittäjältä vaaditaan motivaatiota ja sitoutumista. Myös kanavat on valittava huolella.

Thinger Solutionsilla yksi niistä on LinkedIn.

“Sitä kautta olemme tavoitelleet liidejä. Ohjelma on tarjonnut kanavan hyödyntämiseen hyviä vinkkejä. Kanavat ovat kaikille yhteisiä, joten niissä oikean viestin laatiminen korostuu. Silloin pitää osata erottautua”, Borenius sanoo.

Laihia tunnistaa saman. Hänestä kylmien kontaktien tavoittelussa vaaditaan myös sinnikkyyttä.

“Pitää varautua siihen, että kontakteja ei välttämättä tule. Mutta silti niitä pitää tavoitella. Kala ei syö, ellei onkeen tartu”, hän huomauttaa.

Yrittäjät kertovat, että ohjelmassa yritykset ovat oppineet myös toisiltaan. Vaikka monet tulevat eri toimialoilta, voi ideoita sparrata muiden kanssa.

“Ohjelma on ollut meille positiivinen kokemus, voimme sitä suositella. Vaikka on käytännössä itsestä kiinni, miten kansainvälistymisessä menestyy, voi ohjelmassa saada hyviä vinkkejä muiltakin yrityksiltä”, kertoo Karikoski.

 

Euro Scalersin ohjelmavastaava Mirva Nurmio-Böse kiittelee ohjelmassa mukana olevien harjoittelijoiden panostusta yritysten auttamisessa.

 

Harjoittelijat tukena asiakashankinnassa

Euro Scalers -ohjelma on suunnattu pohjoismaisille kasvuyrityksille, jotka ovat aikeissa laajentaa ulkomaisille markkinoille. Tämän syksyn ohjelmassa mukana on kirjava kattaus yrityksiä Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Forssasta, Järvenpäästä, Porista ja tietenkin Salosta.

“Mukana on yhteensä 15 yritystä, niin vasta-alkajia kuin kokeneitakin – kukkatalosta frisbeegolf-yrittäjiin”, kertoo Euro Scalersin ohjelmavastaava Mirva Nurmio-Böse.

Nurmio-Böse on hiljattain vaihtanut sosiaali- ja terveysalalta kaupan alalle. Monialainen tausta on ollut avuksi esimerkiksi ohjelman harjoittelijoiden koordinoinnissa.

“Ohjelmassa kunkin yrityksen kansainvälisen asiakashankinnan helpottamisessa ovat auttaneet harjoittelijat. Heillä on liiketaloudellista osaamista ja he ovat olleet motivoituneita etsimään yrityksille liidejä kohdemarkkinoilta. Harjoittelijoilla työn jälki on alkanut ohjelman aikana näkyä, mihin olemme kaikki olleet tyytyväisiä”, Nurmio-Böse sanoo.

Hän näkee, että motivoituneista harjoittelijoista on ollut yrityksille suuri apu, mikä on ohjelman tarkoituskin.

“Harjoittelijoiden työpanos on ollut korkea. Se on alkanut näkyä kahden viikon välein järjestetyissä tapaamisissa, joissa yritykset ovat voineet kertoa myynnin edistymisestä ja jakaa hyviä käytäntöjä toistensa kanssa.”