Eri rahoitusratkaisut ovat taas salolaisten pk-yritysten hyödynnettävissä

 


Varsinais-Suomen Team Finland -koordinaattori Leevi Törmäkangas muistuttaa, että kun yritys hakee ELY:n kehittämisavustusta, on sitä haettava merkittävälle kehittämishankkeelle, joka poikkeaa yrityksen tavallisesta toiminnasta.

Eri rahoitusratkaisut ovat taas salolaisten pk-yritysten hyödynnettävissä

 

Julkiset kehitysorganisaatiot ELY-keskus ja Business Finland sekä niiden muodostama yhteisverkosto Team Finland tukevat yrityksiä tuotekehityksessä ja kansainvälistymisessä. Nyt keväällä aukeaa haku hankerahoitukseen, jota Varsinais-Suomen pk-yritykset voivat hakea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa tueksi. Rahoituksen saamisessa yrittäjää evästävät hankkeistaminen, huolellinen suunnittelu ja ympäristövastuu.

Julkinen valta on korona-aikana tukenut näkyvästi Varsinais-Suomen pk-yrityksiä. Tarkoituksena on ollut lisätä alueellista kasvua ja hyvinvointia, mutta myös ohjata yrityksiä vientieurojen toivossa kansainvälisille markkinoille. ELY-keskuksen Team Finland -koordinaattori Leevi Törmäkangas korostaa, että kyse ei ole tavallisesta tuesta, vaan avustukset suunnataan tarkkaan määritellyille hankkeille tai projekteille.

“Rahoitus korvamerkitään hankkeelle, jonka puitteissa yritys tekee kehitystyötä. Emme tue yrityksen myyntiä, markkinointia tai juoksevia kuluja, vaan kyseessä on oltava merkittävä kehittämishanke, joka poikkeaa yrityksen tavallisesta toiminnasta”, Törmäkangas huomauttaa.

Tuotekehitys on yksi kriteeri poikkeavuudelle. Toinen on siirtyminen kansainvälisille markkinoille.

“Esimerkiksi uuden  tuotteen, palvelun tai tuotantomenetelmän kehittäminen on ratkaisu, jonka voi sanoa poikkeavan tavallisesta yritystoiminnasta. Toisaalta jos yritys toimii kotimaassa ja haluaa lähteä viemään ratkaisua ulkomaille, saa sekin rahoittajan usein kiinnostumaan. Silloinkin kriteerit rahoitukselle voivat täyttyä.”

Kaikki pk-yritykset ovat hakukelpoisia, tietyin rajoituksin

Tällä rahoituskaudella ELY-keskus tarjoaa edelleen pk-yrityksille kehittämispalveluna konsultointia ja asiantuntijapalvelua. Ne sopivat kehittämiskohteiden ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen, sekä yleisesti yrityksen strategisen suunnittelun tueksi. Hankkeille yritykset voivat taas hakea ELY:n yrityksen kehittämisavustusta. Sitä myönnetään Varsinais-Suomessa erityisesti alle viisivuotiaille pk-yrityksille, enintään 50 000 euroa hanketta kohti.

“Rahoitushaku aukeaa nyt maaliskuussa, eikä sitä ole rajattu toimialoittain. Maatalous- ja elintarvikkeita tuottavien yritysten tapauksessa hakemiselle on tiettyjä rajoituksia ja reunaehtoja. Myös maantieteellinen sijainti asettaa omat raaminsa hakemiselle esimerkiksi maaseuturahoituksen investointitukien osalta, mutta pääsääntöisesti kaikki pienet- ja keskisuuret yritykset voivat edelleen hakea ELY:n rahoitusta”, Törmäkangas linjaa.

Tiettyjä muutoksia rahoituksiin on kuitenkin tullut. Viime vuonna ELY-keskus myönsi myös rahoitusta yritysten investointeihin, kuten koneiden ja laitteiden hankintaan. Tällä rahoituskaudella investointituet ovat Varsinais-Suomen alueella haettavissa vain maaseuturahoituksen kautta.

“Tällä kaudella poliittinen päätöksenteko on nostanut kriteeriksi ympäristövastuun ja vähähiilisyyden. Olemme myös muuttaneet rahoitusten myöntämistä niin, että kerromme hakuaikana, mihin rahoituksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota. Lopuksi hankkeet pisteytetään, jonka mukaan rahoituspäätökset tehdään. Aikaisemmasta poiketen hakemusten tulee siis sopia hakujakson mukaisiin kriteereihin”, Törmäkangas sanoo.

Hankerahoituksen hakeminen kysyy suunnitelmallisuutta

Rahoitusta hakiessa Törmäkangas kannustaa laatimaan suunnitelman. Vaikka tavoitteet eivät täysin toteutuisi, siitä ei joudu tilille. Suunnitelman on silti oltava kirkas jo hakuvaiheessa.

“Etupainotteisesti pitää olla liikkeellä. Jos projekti on jo käynnistynyt, sille ei voi takautuvasti hakea rahoitusta. Toinen tärkeä huomio on idean hankkeistaminen eli projektisuunnitelman laatiminen. Esitystapaan kannattaa kiinnittää huomiota. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä rahoittajiin. Siinä vaiheessa voi vielä selkeyttää ajatuksia ja kehittää ideaa, johon haettava rahoitus liittyy.”

ELY-keskuksen avustuksessa on kyse täydentävästä rahoituksesta ja se kattaa hankkeen rahoituksesta vain osan. Toinen osa on tultava yritykseltä itseltään. Sen todentamiseksi rahoittaja voi selvittää yrityksen taloudellisen tilanteen ja rahoituskelpoisuuden yrityksen taseesta. Jos kassavirtaa ei ole, on yrityksen osoitettava, että hanketta varten on tehty esimerkiksi pääomasijoitus.

Tässä yhteydessä julkinen valta edellyttää rahoituksen hakijalta tavoitteellisuutta. Mentaliteetti on toinen kuin vaikkapa pankkirahoituksessa.

“Jos pankki rahoittaa yrityksen toimintaa, ei painotus ole ensisijaisesti siinä, saako yritys uusia ulkomaisia asiakkaita tai kasvattaako se vientiään. Mutta nämä ovat tärkeitä mittareita, kun yritys hakee julkista rahoitusta, sillä ELY-keskuksen näkökulmasta riski on jaettua. Siksi suunnitelmallisuus on eduksi yrittäjälle”, Törmäkangas toteaa.

Rahoitusinstrumentteja “yhden luukun” takaa

Leevi Törmäkangas toimii Varsinais-Suomessa Team Finland -koordinaattorina. Team Finland on verkosto, jonka alle Business Finland ja ELY-keskus kuuluvat. Tarkoituksena on tarjota pk-yrityksille tukea “yhden luukun” periaatteella.

“ELY-keskus ja Business Finland myöntävät rahoitusta ja tukea yritysten kehittämis- ja kansainvälistymishankkeisiin. Repertuaarimme on sikäli laaja, että voimme tukea yrityksiä pienimuotoisemmin ELY-keskuksen instrumenteilla, mutta myös laajemmin Business Finlandin kautta, mikäli yrityksellä on kunnianhimoisia kansainvälistymispyrkimyksiä”, Törmäkangas jaottelee.

Finnvera tukee puolestaan lainamuotoisesti yrityksiä yhdessä pankkien kautta. Tätäkin vaihtoehtoa Törmäkangas kehottaa harkitsemaan: “Se voi olla varteenottotettava rahoitusmuoto yrityksille, jotka tarvitsevat käyttöpääomaa tai investointirahaa kasvulle.”

ELY-keskuksen kehittämisavustuksen hakuilmoitukset julkaistaan maaliskuussa Rakennerahastot.fi-sivuilla. Vuoden 2022 rahoituslinjaukset löytyvät jo ELY-keskuksen verkkosivuilla, Länsi-Suomen ja Varsinais-Suomen rahoituslinjausten alta.

 

 

Rahoitusaamu 24.3 klo 9

Ilmoittaudu mukaan seuraavaan rahoitusaamuun, jossa kuulet Leevilta lisää  Yrityssalon rahoitusaamu 24.3 klo 9-10 : Ely-Keskuksen Kehittämisavustus ja kehittämispalvelut