ELY-keskuksen konsulttipalvelu kasvavien yritysten tukena

 


Salolaiset Nordic Spa ja Sammutinhuolto Ketonen ovat hyödyntäneet ELY:n konsulttipalvelua menestyksekkäästi liiketoiminnassaan

ELY-keskuksen konsulttipalvelu kasvavien yritysten tukena

 

ELY-keskus tarjoaa kasvun kynnyksellä oleville pk-yrityksille kehittämispalveluja. Yksi sen osa on konsulttipalvelu, jonka avulla yritys voi saada ulkopuolisen konsultin liiketoimintansa tueksi. Salolaiset Nordic Spa ja Sammutinhuolto Ketonen tunnistivat palvelun mahdollisuudet ja nauttivat nyt sen tuomista eduista.

Liiketoiminnan strateginen kehittäminen tulee monilla yrityksillä vastaan, kun mietitään, miten yritys voi vastata liiketoiminnan muutoksiin. Tarpeet voivat liittyä niin innovaatioiden kaupallistamiseen, kansainvälistymiseen kuin rekrytointeihinkin. ELY-keskuksen Konsultointi-palvelu on joustava ja kustannustehokas tapa taklata näitä haasteita.

Konsulttiapua voi hakea, jos yrityksen nykytila on arvioitu ja kehittämistarve on selvillä. Yritykselle konsulttipalvelu maksaa 325 euroa (+ alv/päivä), ja tavallisesti sitä tarjotaan 2–5 päivää kerrallaan. Yrittäjä voi ELY-keskuksen sivuilla pyytää arviota yrityksen tilasta, ja löytää sitä kautta tarpeeseen sopivan konsultin.

Ratkaisuja rekrytointeihin

Salon Tehdaskadulla toimiva Novitek eli Oy Nordic Spa Ltd on hyödyntänyt konsulttipalvelua menestykkäästi HR-toiminnassaan. Taustalla on ulkoporealtaiden suosion vauhdittama kasvu.

“Menekin myötä liikevaihtomme on kaksinkertaistunut vuosittain nyt koronan aikana. Myös ulkomaan markkinat vetävät hyvin. Viime vuoden lopulla huomasimme, että kasvu vaatii HR-toiminnan ajantasaistamista. Siinä ELY:n tarjoama konsulttiapu on ollut hyödyksi”, kertoo yrityksen hallituksen puheenjohtaja Petri Nira.

Nordic Span henkilöstöpäällikkö Päivi Nira-Paasonen lisää, että kasvuun on pitänyt vastata palkkaamalla niin tuotantotyöntekijöitä kuin toimihenkilöitä. Salolainen konsulttitoimisto Stara Consulting auttoi oikeiden ratkaisujen löytämisessä.

“Stara Consultingilta saimme selkeät ohjeet. Niiden myötä olemme päivittäneet HR-palvelut uudelle tasolle ja tehneet kehityssuunnitelman, ‘road mapin’, jota kulkea kohti tavoitteita. Aikaisemmin olemme palkanneet uusia työntekijöitä vuokratyöpalvelujen kautta. Nyt meillä on selkeä malli myös toimihenkilöiden palkkaamiseen. Palkkaamisen ohella kävimme HR-asiantuntija Reija Rantalan kanssa läpi myös sisäiseen viestintään liittyviä toimenpiteitä. Osan ohjeista olemme jo ottaneet käyttöön, osa on vielä vireillä. Tämä antaa meille mahdollisuuden kehittää HR-toimintaa pitkälläkin aikavälillä”, Nira-Paasonen toteaa.

 

Petri Nira ja Päivi Nira-Paasonen ovat saaneet ELY:n tarjoamasta konsulttiavusta tärkeitä ohjeita esimerkiksi HR-toiminnan pitkäaikaiseen kehittämiseen.

Tukea markkinointiin ja asiakashallintaan

Myös Salon Iltatorin puheenjohtaja ja muusikko Antti Ketonen kiittelee ELY:n konsulttipalvelua. Hän on viime vuoden lopulta hyödyntänyt konsultointia Sammutinhuolto Ketonen -perheyriksensä markkinoinnissa ja asiakashallinnassa.

“Myymme Saksasta maahantuomiamme palosamuttimia. Teemme tarkastuksia ja pidämme yllä asiakkaidemme paloturvaa. Keskeisiä arvojamme ovat laatu ja kestävä kehitys. Pyrimme siihen, että asiakkaillamme on päivitettyä tietoa sammuttimista ja niiden kunnosta. Kaikki tämä vaatii tehokasta asiakaspalvelua, ja siinä konsulttipalvelu on ollut avuksi”, Ketonen sanoo.

Ketonen sai kuulla konsulttipalveluista viime marraskuussa, kun Caudillo Oy:n Jari Laakkio otti yhteyttä ja tarjosi ideaa asiakashallinnan ratkaisuista. Sen myötä yritys on voinut viestiä asiakkailleen helposti uutiskirjeiden avulla. Samassa onnistuu uusasiakashankintakin.

“Jarin avulla tunnistimme, miten voimme viestiä palveluistamme esimerkiksi telakka-alan yrityksille toimialan kausiluonteisuuden mukaisesti. Tässä olemme käyttäneet myynninhallinta- ja CRM-ohjelmisto Pipedrivea. Siitä saimme samalla heti satakunta uutta asiakaskontaktia”, Ketonen huomauttaa.

Askelmerkit kasvun toteuttamiseksi

Niin Sammutinhuolto Ketoselle kuin Nordic Spa:lle ELY:n konsulttipalvelun hakuprosessi oli ongelmaton. Kun yritykset hakivat konsulttipalvelua, tuli päätös muutamassa päivässä. Nordic Spa:n tapauksessa prosessin etenemistä helpotti se, että Stara Consulting oli heille jo entuudestaan tuttu.

“Istuimme Staran Reijan kanssa miettimään ratkaisuja neljäksi päiväksi. Meiltä mukaan osallistui viisi henkilöä. Aluksi listasimme pääkohdat, minkä jälkeen jaoimme tarpeet pienempiin osiin. Tunnistimme, että jotta kasvuun voidaan vastata, on rekrytoinnit voitava tehdä järjestelmällisesti”, Nira-Paasonen sanoo.

Myös Ketonen istui alas konsulttinsa kanssa. Ajatuksena oli käydä huolellisesti läpi yritystoiminnan osa-alueet ja löytää ratkaisuja myynnin kehittämiseksi.

“Lähdimme liikkeelle siitä, että analysoimme myyntiä. Katsoimme taaksepäin ja tunnistimme aikaisempien vuosien heikkouksia ja voimavaroja – mistä oli tullut myyntiä ja mistä ei. Sen jälkeen lähdimme tekemään asiakasryhmittelyä ja tulkitsemaan, miten eri ryhmät käyttäytyvät.”

 

Sammutinhuolto Ketosen Antti Ketonen on saanut ELY:n konsulttipalvelusta tukea esimerkiksi uusasiakashankintaan.

Ulkopuolisesta avusta odottamattomia hyötyjä

Ketonen on tunnistanut ELY:n konsulttipalvelun arvokkaaksi tavaksi kehittää yritystoimintaa. Yksi odottamaton hyöty on näkynyt vaikkapa siinä, miten markkinointia voi tehdä vuosikellon mukaan.

“Pipedrive-palvelun avullamme tiedämme nyt, miten asiakkaamme voivat, mutta myös sen, mitä muuta voimme heille tarjota. Tätä emme osanneet ajatella aikaisemmin. Konsulttipalvelun tuella olemme lisäksi miettineet, mitä voisimme tehdä hiljaisina kuukausina, ja sammutinpalvelun ohessa olemme voineet tehdä väestönsuojan paineistuksia ja tarkistuksia. Lisäksi olemme lähteneet rakentamaan sammuttimille jälleenmyyntiverkostoa sekä kehittämään automatisoitua asiakashallintajärjestelmää. Sen avulla voimme etupainotteisesti kertoa, milloin sammuttimien tarkastusaika on lähestymässä”, Ketonen kertoo.

Nordic Spa on niin ikään hyötynyt konsulttipalvelusta monin tavoin. Yritys on onnistunut parantamaan rekrytointiin liittyvää viestintää, niin ulkoista kuin sisäistä. Lisäksi säännöllisten henkilöstöinfojen ja työtyytyväisyyskyselyjen odotetaan lisäävän työympäristön yleistä työhyvintointia.

“Teollisuuden aloilla luotetaan usein herkästi vain omaan toimintaan, eikä apua osata ottaa vastaan. Apu on kuitenkin edellytys kasvulle. Nyt kun meillä on selkeä, toimialakohtainen pohja palkkauksille, voimme vastata kasvuun entistä paremmin. Se on ulkopuolisen tuen aikaansaannosta”, Petri Nira sanoo.

Tutustu palveluun

Täältä löydät lisätietoa Yritysten kehittämispalvelusta

Katso videolta lisää yritysten kehittämispalvelusta ja tutustu paikallisiin konsultteihin: