eFlow Hub nostanut Salon kansallisen sähköistymisen ekosysteemin kartalle

 


 

eFlow Hub nostanut Salon kansallisen sähköistymisen ekosysteemin kartalle

 

Kaksi vuotta sitten Yrityssalo käynnisti yhteistyöhankkeen Varsinais-Suomen sähköistymisen mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tavoitteena on ollut vahvistaa alueen akkuteknologian osaamiskeskittymän syntymistä. Hankkeesta vastaavat Johanna Valio ja Jouko Urmas kertovat, miten siinä on onnistuttu.

Parina viime vuonna Salossa on puhuttu paljon sähköistymisestä. Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020–2022 -hanke eli eFlow Hub on koonnut yhteen sähköisten energiaratkaisujen pieniä ja suuria toimijoita. Tilaisuuksilla, webinaareilla ja tapaamisilla on tiivistetty yhteistyötä ja pyritty määrittelemään vahvuuksia sähköistymisen kentällä.

“Olemme onnistuneet luomaan verkostoa yritysten ja korkeakoulujen välille ja laatineet osaamiskeskittymäselvityksen alueen sähköistymisen kehittämiselle. Varsinais-Suomessa vahvuudet liittyvät akkupakettien kokoonpanoon, raskaisiin työkoneisiin ja meriteollisuuteen. Ne muodostavat suunnan, johon tähdätä viiden vuoden tähtäimellä”, kertoo Yrityssalon erityisasiantunija Jouko Urmas.

Sähköistymisen tuomat kasvumahdollisuudet ovat herättäneet kiinnostusta monissa Salon yrityksissä. Urmas ja eFlow Hub -hankkeen projektipäällikkö Johanna Valio laskevat, että kaikkiaan hankkeen järjestämiin tapahtumiin on osallistunut yli 1 000 kävijää. Hankkeen toimenpiteisiin sitoutuneita yrityksiä on ollut kaikkiaan yli 60.

“Viime keväänä järjestettyyn seminaariin osallistui alan toimijoita ympäri Suomen. Erilaisten toimenpiteiden tuloksena näyttää siltä, että Salo on huomioitu hyvin osana kansallista sähköistymisen ekosysteemiä”, Valio sanoo.

“Suomessa perinteisesti akkuarvoketjuun ja sähköistymiseen liitettyä kaivannaisteollisuuden ja materiaalien jalostuksen osaamista on Kokkolassa ja Vaasassa. Sysäys Varsinais-Suomen akkuhankkeelle lähti Valmet Automotiven tulosta Saloon. Hankkeen myötä olemme nyt puskeneet alan kentälle. Paikallisella osaamisella olemme saaneet näkyvyyttä, emmekä enää kilpaile muiden alueiden osaamisten kanssa”, Urmas lisää.

Strateginen kumppanuus poikinut “isoja kohtaamisia”

eFlow Hub -hankkeen menestys on eri tahojen yhteistyön tulosta. Yrityssalon lisäksi mukana on Turku Science Park ja Turun alueen tutkimusverkostot. Urmaksen mukaan akatemiasta on saatu tärkeää tutkimustietoa alusta asti. Monet toimijat ja yhteistyömuodot myös edistävät tällä hetkellä sähköistymiseen liittyviä teemoja alueella.

“Tiedonjako on iso osa projektia, ja se on näkynyt Turku Science Parkin kanssa järjestetyissä webinaareissa. Erityisesti Turun yliopiston professori Pekka Peljon osaamista uusiutuvan energian varastoinnista olemme halunneet laittaa yleiseen jakoon.”

Yritykset ovat suhtautuneet uuteen tutkimustietoon ennakkoluulottomasti.

“Strateginen kumppanuus on tuonut uuden tutkimustiedon yritysten ulottuville ja he ovat sitä hyödyntäneet. Akateemisen yhteistyön myötä prosessitkin ovat nopeutuneet. Sen myötä tutkijoiden on helppo tavoittaa yrittäjiä, esimerkiksi harjoittelujen muodossa”, Valio kertoo.

“Olemme kuulleet, että yhteistyön lisäksi Varsinais-Suomessa on syntynyt isoja kohtaamisia, yrityskauppoja myöten. Niiden taustalla voi nähdä sähköistymisen näkyvyyden kasvun, jota hankkeella olemme paikallisesti edistäneet”, Urmas kertoo.

Jatkossa eFlow Hub luo sähköistymisen parissa toimiville lisää tietoa. Lisäksi sen odotetaan tarjoavan salolaisille yrityksille edellytyksiä toimia myös kansainvälisesti.

“Ala ja toimintaympäristö muuttuu todella nopeasti. Energiamurros jatkuu monilla aloilla. Siksi sähköistymiseen liittyy paljon potentiaalia alueella”, Urmas muistuttaa.

 

Tutustu eFlow Hub -sivuilla partnereihin ja ajankohtaisiin uutisiin (sivustro vain englanniksi)