Avoin työkulttuuri, usko teknologiaan ja uudistuminen siivittävät Punta Oy:n kasvua

 


Yrityksen uudet osaajat Aleksi Haukioja (vas.), Sari Kiukkonen, Ilona Petterson, Jan Romanov ja Juhana Haukioja haluavat kehittyä Punta Oy:n mukana.

 

Avoin työkulttuuri, usko teknologiaan ja uudistuminen siivittävät Punta Oy:n kasvua

 

Punta Oy on vuodesta 1982 tehnyt säilytysratkaisuja muun muassa rakennusliikkeille, julkisiin kohteisiin ja teollisuuden toimijoille. Vuonna 2016 yrityksen johto päätti lähteä ohjaamaan yritystä uudelle uralle. Uudet toimintatavat ja asiakkuudet ovat neljän vuoden aikana kolminkertaistaneet yrityksen liiketoiminnan.

 

Kehityksen pohjana hyvä ja kannustava työilmapiiri

”Kehityksen taustalla on ollut yksinkertainen ajatus: Kasva tai kuihdu”, kertoo Punta Oy:n toimitusjohtaja Vesa Harilo.
Vuodesta 2016 yrityksen liikevaihto on ollut nosteessa, ja samassa ajassa henkilöstömäärä on kasvanut kolmestakymmenestä sataan. Salon Kiskossa sijaitsevia tehdas-, toimisto- ja sosiaalitiloja on laajennettu ja tuotantokapasiteetti on kaksinkertaistettu.

“Kaiken toimintamme pohjana on kannustava työilmapiiri, sellainen jossa yrityksen työntekijät voivat työskennellä hyvällä fiiliksellä. Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden itsenäiseen ajatteluun ja tarjoamme heille vastuuta”, kertoo markkinoinnista ja hallinnosta vastaava Riitta Martikainen. “Siitä syntyvä kehitys näkyy kaikessa tuotekehityksestä kilpailukyvyn kasvattamiseen”, Harilo lisää.

Hyvä työilmapiiri syntyy luottamuksesta ja läpinäkyvyydestä. Vuonna 2016 yrityksessä toimi kaksi esimiestä. Nyt heitä on yksitoista. Näin työntekijät pidetään ajan tasalla yrityksen toiminnasta ja kehityksestä. Harilo mainitsee yhtenä esimerkkinä kaikille työntekijöille ja työvuoroille pidettävät maanantai-infot, joissa käydään läpi yrityksen viikon tilanne ja tapahtumat.

Harilo kokee, että organisaatiossa tarvitaan niin nuoria kuin vanhempia työntekijöitä. “On otettava mukaan nuorta väkeä, joka tuntee tulevaisuuden ratkaisut, mutta toisaalta on luotettava myös vuosien tuomaan kokemukseen. Haasteisiin vastaaminen edellyttää dialogia uusien ja vanhojen näkemysten välillä.”

 

Dynaamisia ratkaisuja jakelutalouteen

Jatkuvuus ja monipuolisuus näkyvät Punta Oy:n tuotevalikoimassakin. Yrityksen tarjontaan kuuluu säilytys-, lukitus- ja jakeluratkaisuja, jotka ovat räätälöitävissä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

“Teemme edelleen pitkäaikaisille asiakkaillemme säilytysratkaisuja, joita kehitämme koko ajan. Haluamme kuitenkin mennä rohkeasti eteenpäin ja tuottaa asiakkaille lisäarvoa. Tärkeä uusi palvelualueemme löytyy nopeasti kehittyvästä jakelutaloudesta”, kertoo jakelutuotteiden myyntipäällikkö Juhana Haukioja.

“Jakeluratkaisuihimme kuuluvat erilaiset automaatit, kuten lainaus-, vuokraus, osto- ja säilytysautomaatit. Näissä kehitys on nopeaa. Esimerkiksi tulevaisuudessa vahtimestaripalveluitakin voidaan korvata säilytysautomaateilla. Ei ole olemassa aluetta, jota ei voisi parantaa jakelupalvelulla.”

Korona on lisännyt tarvetta jakeluratkaisuille. “Älykkäillä jakeluratkaisuilla voimme tuoda tuotteet käyttäjien ulottuville turvallisesti ja vaivattomasti. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden uusien ratkaisujen kehittämisessä”, Haukioja toteaa.

Käyttäjien tarpeiden tunnistamisessa avainsanana on dynaamisuus. “Esimerkiksi kouluissa voidaan henkilökohtaisia säilytyskaappeja ottaa yleiseen käyttöön pilvipalvelun ja sähköisen varausjärjestelmän kautta. Nykyään säilytysratkaisut suunnitellaan myös tilaan sopiviksi, ne ovat osa sisustusta”, Harilo sanoo.

 

“Uudet työntekijät jatkavat kasvun tiellä”

Punta Oy:llä asiakaslähtöisyys ja palvelualttius on vaatimus myös uusille työntekijöille. Harilon mukaan jatkossakin kasvu vaatii uutta osaamista, vauhtia ja tulevaisuuden työntekijöitä. “Yrityksen on voitava uudistua. Viime vuosina olemme nostaneet tuotantokapasiteettiamme, mutta kehitys edellyttää myös palvelujen, ratkaisujen ja osaamisen uudistumista.”

Näitä asioita myös Punta Oy:n nuorimmat työntekijät korostavat. Jakelutuotteiden myyntipäällikkö Juhana Haukioja vie eteenpäin uusia jakeluratkaisuja, ja Ilona Pettersson vastaa myynnin lisäksi myös verkkosivujen uudesta chatbot-asiakaspalvelusta. Sari Kiukkonen koordinoi markkinointia ja tuo erityisesti uusia näkemyksiä some-kanaviin ja digitaaliselle puolelle. Aleksi Haukioja kehittää jakelu- ja lukitusjärjestelmien IoT-ratkaisuja. Jan Romanov koordinoi ja kehittää Baltian maiden myyntiä.

”Tulevaisuuden tavoitteenamme on yrityksen kasvun ja uudistumisen jatkaminen. Tarvitsemme mukaan ihmisiä, jotka haluavat kehittyä. Johdon tehtävänä on määritellä ja luoda ne mahdollisuudet, joiden pohjalta työntekijät voivat toteuttaa tavoitettamme. Tällöin voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaille”, Harilo sanoo.

Kasvu on mahdollista, kun osaava henkilöstö haluaa kehittää asiakkaille uusia ratkaisuja. ”Jatkuvasti tulee houkutuksia tarjota asiakkaille tuotteita, joita ei ole vielä kehitettykään. Mutta meillä on niin hyvä porukka, että voimme luottaa siihen, että asiakas kyllä saa sen mitä haluaa. Pieniä ihmeitä voimme tehdä nopeastikin.”

Punta Oy:n toimitusjohtaja Vesa Harilo (ylävas.) ja markkinointivastaava Riitta Martikainen uskovat, että luottamus työntekijöihin tuottaa kehitystä.