Talouden asiantuntijat apuna yrityksen tervehdyttämiseen

 


Jos maksuvalmius on tiukilla, Yrityssalon Hilkka Halla auttaa talouden asiantuntijan puheille. 

 

Yrityssalon ja talouden asiantuntijat auttavat löytämään ratkaisuja maksuvaikeuksissa oleville salolaisyrityksille

Tänä syksynä Yrityssalo auttaa maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä tarjoamalla maksuttomia talousasiantuntijoiden klinikoita ja lisäämällä tietoa yrityssaneerausmenettelystä. Yritysten talouden tervehdyttäminen saneerausmenettelyn avulla 2020 -hanke tarjoaa salolaisille yrityksille mahdollisuuden maksuttomaan neuvontaan yrityksen taloudellisen tilan analysoimiseksi. Seitsemän asiantuntijaa kertovat, mitä yrityssaneerausmenettelyssä tulee huomioida.


Merkkejä yrityssaneeraukselle

Yrityksen liikevaihto laskee, tulos on pakkasella ja maksut ja verot ovat jääneet maksamatta. Muistutuksia tulee verottajalta ja toimittajilta. Yrityksen varat ovat loppumassa. Ennusmerkkejä yrityssaneeraukselle on monia.

“Kun yrittäjä itsekin tunnistaa tilanteen vakavuuden, ollaan kuitenkin jo usein liian myöhään liikkeellä”, kertoo Incoservin toimitusjohtaja Harri Mäkinen, yksi Yrityssalon saneeraushankkeen asiantuntijoista. “Joskus yrittäjällä voi vielä olla rahaakin kassassa, mutta silti tilanne heikkenee. Saneeraustarpeen tunnistamiseksi yrittäjän tulisikin ajoissa katsoa myös muita mittareita tai tunnuslukuja – ei pelkästään liikevaihdon kehittymistä.”

“Arviointia on tehtävä kokonaisvaltaisesti. Syyt saneeraustarpeelle voivat löytyä virheellisistä investoinneista, osaamisen puutteesta, huonosta liiketoimintamallista tai tyytymättömästä henkilöstöstä”, Mäkinen muistuttaa.

ProAgrian Veli-Matti Jalli sanoo, että saneeraustarve syntyy usein siitä, että ongelmat eivät ole tilapäisiä, vaan osa isompaa trendiä. “Joskus maksukyvyttömyyden syy voi ilmetä jälkijättöisestikin. Vaikka yritys on jo tarttunut ongelmaan, ei mitään välttämättä enää ole tehtävissä. Silloin on aloitettava saneerausprosessi ja sen mukaiset toimenpiteet.”


Keskusteluissa osaavat asiantuntijat auttavat

Kun saneerauskeskustelut alkavat, tarkastellaan heti yrityksen taloutta. Tilintarkastaja Tuula Ossa muistuttaa, että tilinpäätöksiin ja raportteihin on perehdyttävä kunnolla. “Usein yrityksen historiatietojen penkominen voi tuntua yrittäjästä vieraalta. Kun raportteja kuitenkin tarkastellaan rohkeasti, alkaa tärkeää tietoa löytyä. Toteutuneiden lukujen kriittinen tarkastelu on eduksi yrittäjälle itselleen ”, Ossa kertoo.

Ossa tietää, että talouden termit voivat olla yrittäjille vaikeita. “Saneerausmenettelyyn liittyy paljon byrokratiaa, mutta keskusteluja asiantuntijoiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Me puhumme kyllä kansankieltä”, Ossa sanoo.

Yksi tärkeä osapuoli saneerausmenettelyssä on lakitoimisto, joka tuntee byrokratian ja jolla on valmiit kontaktit rahoittajiin ja verottajaan. Silloinkin kokeneiden asiantuntijoiden tuki korostuu. “Lakitoimisto tarjoaa yrittäjälle juridisia neuvoja, mutta asiantuntijan tehtävänä on toimia tulkkina yrittäjän ja lakitoimiston välillä”, kertoo Lead Partners Oy:n Aarno Laukkanen.

Yrittäjältä vaaditaan puolestaan nopeita toimenpiteitä ja paineensietokykyä. “Saneerausmenettely on hyvin hektinen prosessi, jossa yrittäjä, asiantuntija ja lakitoimisto käyvät keskusteluja. Tämän kolmikannan tulee toimia hyvin, sillä jos yrittäjä on pahassa ahdingossa ja vielä henkilökohtaisestikin näännyksissä, on asiantuntijoiden osoitettava ymmärrystä”, Laukkanen tietää.

 

Perimmäisten kysymysten äärellä

Jatkaakseen toimintaansa yrityksen tulee olla elinkelpoinen. Sen tunnistaminen vaatii yritystoiminnan objektiivista tarkastelua. “Mikä on liikeidea ja mistä tuotot tulevat? Nämä ovat ne perimmäiset kysymykset, jotka yrittäjä joutuu itselleen esittämään saneerauksen alussa”, sanoo Vaarna Oy Talousasiaintoimiston Tero Vaarna.

“Seuraavaksi on huomioitava kustannukset ja hankkiuduttava turhista menoista eroon. On tarkasteltava yrityksen resursseja, kuten varoja, työvoimaa ja asiakkaita, mutta myös sitä, miten yrittäjä käyttää omaa aikaansa. Lepokin on yrittäjälle tärkeää”, Vaarna muistuttaa.

Yrittäjän tulisi myös katsoa henkilökohtaisen horisontin yli, kohti lukuja. “Numeroita on uskottava. Ja on varmistuttava, että kirjanpidosta tulee oikeita ja luotettavia arvoja. Niistä se tulos ja kassavirta syntyy”, Vaarna sanoo.

Saneeraustilanteessa yritystoiminnalle on asetettava kovat mutta realistiset tavoitteet. “Sellaiset, joihin yrittäjä voi sitoutua”, sanoo Adepti Oy:n taloushallinnon konsultti Viljo Wahlsten.

Wahlsten kertoo, että tavoitteiden tunnistamisessa kartoitetaan ne mahdollisuudet ja edellytykset, joita yrityksellä omalla toimialallaan ja markkina-alueellaan on. “Kartoituksen avulla muodostetaan toiminnan äärirajat. Tavoitteet voivat olla joko taloudellisia, myyntiin ja tuloihin liittyviä tai sitten tuotannollisia tai työntekijöiden tavoitteita.”

Wahlstenin mukaan tavoitteita on asetettava saneerausajallekin. “Se, miten lainat saadaan maksettua, vaatii ymmärrystä ja huolellista valmistelua. Yrittäjällä on oltava uskoa ja tahtotilaa tavoitteiden toteuttamiseen.”

 

Rahoittajat kaipaavat luottamusta

Saneerausmenettelyssä yrittäjän on tehtävä myös rahoituksen uudelleenjärjestelyä. Balanced Finance Oy:n taloudellinen neuvonantaja Jukka Virta kertoo, että kun rahoittajaa lähestytään ajoissa, avoimesti ja hyvin valmistautuneena, yrittäjä onnistuu parhaiten.

“Pankkia lähestyessä yrittäjän pitää ymmärtää omien sidosryhmiensä maailma sekä yrityksen merkitys niille, joiden kanssa kauppaa tehdään”, Virta sanoo. “Tänä päivänä pankitkin elävät kiristyvän regulaation alla. Siksi rahoittajia lähestyessä on yhä tärkeämpää pyrkiä hoitamaan liiketoimintaa mahdollisimman ennakoitavasti ja kumppanit sekä yhtiön toimintapuskurit huomioiden. Siihen kuuluu niin taserakenteen suunnittelu kuin vakuuksien ja kassan jatkuva optimointi.”

Jos yritys joutuu käyttämään viimeisetkin taloudelliset puskurinsa, tulisi yrittäjän tehdä varasuunnitelma ja tiedottaa pankkia ajoissa. “Tässä vaiheessa on viimeistään käännyttävä asiantuntijan puoleen. Yrittäjän tärkein tehtävä on huolehtia kassasta, sillä tehdyt sopimukset eivät auta, jos kassavirtaa ei ole”, Virta linjaa.

Yrittäjä voi myös itse ylläpitää luottamusta. Vuosittaisissa palavereissa asiakasvastaavan kanssa voi tuoda esiin tärkeimpiä yhtiön toimintaan tilikauden aikana vaikuttaneita tekijöitä sekä toimenpiteitä, joita niiden pohjalta on tehty.

“Tämä luo pohjan luottamukselle ja jättää asiakasvastaavalle vuosittaisen materiaalin johon palata tarvittaessa. Saneerauksen onnistumisen kannalta luottamus on se avaintekijä. Ennen tapaamista rahoittajan kanssa yrittäjän on laadittava toimintasuunnitelma asiantuntijan kanssa ja tuettava sitä talouslaskelmin”, Virta summaa.