Tarvitsetko työntekijää, haluaisitko harjoittelijan?

Lähde nyt yhteistyöhön oppilaitosten kanssa!

Nyt yritysten kannattaa ottaa selvää yhteistyömahdollisuuksista oppilaitosten kanssa. Innokkaita ja motivoituneita kesätyöntekijöitä olisi tarjolla! Ehkä joku heistä voisi olla yrityksesi tulevaisuuden ykköstykki. Monilla aloilla opintojen eteneminen tai valmistuminen edellyttää työharjoittelua. Harjoittelusopimus ei välttämättä tarkoita työsopimuksen tekemistä.
Se, millainen työ soveltuu harjoitteluksi, on tapauskohtaista. Kannattaakin olla yhteydessä oppilaitosten työelämäpalveluista vastaaviin henkilöihin, jotka välittävät tietoa harjoittelu- tai kesätyömahdollisuuksista oppilailleen ja koulutusalojen vastuuopettajille.Tässä esimerkkejä Hämeen AMK:n Mustialan yksikön ja Turun AMK:n harjoittelumenettelyistä

Tässä esimerkkejä Hämeen AMK:n Mustialan yksikön ja Turun AMK:n harjoittelumenettelyistä.

HAMK:ssa Agrologin (AMK) tutkintoon kuuluu sekä maatilaharjoittelua (min.100 työpäivää), että erikoistumisharjoittelua (min.70 työpäivää).

Tässä perusasiat:
– pääsäännön mukaan palkallisessa työsuhteessa, alan TES:n mukaan palkkausminimi e 7,40/h
– sopimuksen mukaan em.summa voi olla myös osittain rahaa ja osittain luontaisetuja; asumisedun arvo on 144 euroa/kk ja ravintoetu 6,80/ateria
– em. työpäivien määrä on minimi, jolla opiskelija täyttää harjoittelun laajuusvaatimukset, mutta osapuolet voivat sopia pidemmästäkin jaksosta
– myös aloitus- ja lopetusajankohdat osapuolten keskenään vapaasti sovittavissa
– työtehtävät ovat pitkälle riippuvaisia opiskelijan omasta taustasta, osaamisesta, toiveista
– esimiesasemaa he ovat harjoitelleet jo 1.harjoittelussa maatiloilla ja noin puolet opiskelijoistamme tulee maatilan perheistä – eli kokemusta voi olla runsaastikin
– lähtökohtaisesti kaikki maatilan työt ovat sopivia, osaaminen huomioiden
– esimerkkejä erikoistumisharjoitteluista ovat mm. jaksot Luken kenttätutkimuksissa lannoitteiden, lajikkeiden, tunnelikasvatuksen kokeissa emolehmätilan päivittäiset työt erikoiskasvitilojen työt; iso osa opiskelijoistamme on suorittanut myös kasvinsuojelututkinnon, jolloin ruiskutus on myös mahdollista koneet ja niiden huolto ovat myös voineet olla opinto-ohjelmassa (maatalousteknologia on yksi suoistuista opintomoduuleistamme)
– meillä on oma sähköinen opiskelualusta, jonne voin kirjata opiskelijatyövoimasta kiinnostuneiden tilojen yhteystietoja
TAI
– tila voi itse ilmoittautua: HAMK Talents: https://www.tiitus.fi/hamk-talents/
– jaan tilakohtaisia harjoittelumahdollisuuksia myös erityisesti niille opiskelijoille, joiden suunnitelmat ovat nyt muuttuneet ja jotka nyt hakevat aktiivisesti uutta paikkaa
– tietosuojasyistä en voi lähettää edelleen opiskelijoiden yhteystietoja
– olen mielelläni käytettävissä, jos on vielä tarvetta lisätietoihin!
– opiskelija voi tarvittaessa tuoda esitäytetyn harjoittelusopimuslomakkeen tai tila voi tehdä oman työsopimuksensa
– palkaton harjoittelu vain erikoistapauksissa, silloin opiskelijalla esimerkiksi on vain vähän aikaisempaa kokemusta tai hän kokee muutoin tarvitsevansa vielä lisää harjoittelua. Näissä tapauksissa HAMK vastaa vakuutusturvasta. Sovittava aina erikseen.
Lisätietoja: monna.alatalo@hamk.fi | 040 725 5884 | www.hamk.fi

Tradenomin harjoittelu Turun ammattikorkeakoulussa
Liiketalouden alempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkintoon sisältyy harjoittelu 30 op, joka jakaantuu perusharjoitteluun (10 op = noin 30 päivää = 270 tuntia) ja ammattiharjoitteluun ( 20 op = noin 70 päivää = 530 tuntia).
Harjoittelu on tavoitteellista, opiskelijan oman osaamisen ja ammattiuran rakentamista. Siksi harjoitteluun kuuluvien työtehtävien vaatimustason pitää olla nousujohteista siirryttäessä perusharjoittelusta ammattiharjoitteluun.

Perusharjoittelussa opiskelija tutustuu työelämään ja perusharjoitteluksi hyväksytään esim. myyntityö, asiakaspalvelutehtävät ja
toimistotyöt. Ammattiharjoittelu ajoittuu yleensä opiskelun loppuvaiheeseen, jolloin työtehtävät ovat tradenomitason tehtäviä, joissa opiskelija ottaa enemmän vastuuta työstään. Salon uusi tradenomitutkinto keskittyy digitaaliseen liiketoimintaan, joten Salon opiskelijoiden kohdalla työtehtäviin olisi hyvä liittyä digitaalisuutta.

Jos opiskelija suorittaa harjoittelun työsuhteessa, hän tekee työsopimuksen työnantajan kanssa ja on työnantajan vakuuttama. Harjoittelusopimusta ei tällöin tarvita. Jos taas harjoittelu on palkatonta, opiskelija on oikeutettu harjoittelun osalta (kesälläkin) opintososiaalisiin etuihin ja hän kuuluu Turun ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutusturvan saamiseksi harjoittelusopimus on toimitettava ennen harjoittelun alkamista.

Yhteystiedot Salossa:
Markku Rajala | markku.rajala@turkuamk.fi | 040 3550 154
Taru Kankaanpää | taru.kankaanpaa@turkuamk.fi | 040 3550 169
Yhteystiedot Turussa:
Anne-Marie Jünger | anne-marie.junger@turkuamk.fi | 040 3550 129

Julkaistu: 2.4.2020 14:20