Tieto yrityskaupoista on siirtynyt sujuvasti eteenpäin

Yrityssalon koordinoima Sujuvasti seuraavalle -palvelu on tarjonnut tietoa yrityskaupoista yrittäjille reilun vuoden ajan. Palvelu on jo tuntuvasti lisännyt yhteydenottoja yrittäjiltä, kertovat Yrityssalon erityisasiantuntija Jukka Heinonen (oik.) ja Suomen yrityskaupat Oy:n yritysvälittäjä Jussi Jokiniemi.

Tieto yrityskaupoista on siirtynyt sujuvasti eteenpäin

Yrityssalo on järjestänyt viimeisen 1,5 vuoden aikana useita yritysjärjestelyihin liittyviä tilaisuuksia, tarjonnut koronavuoden aikana Salon seudun yrityksille tietoa yrityskaupoista sekä tuonut yrittäjien ulottuville paikallisen asiantuntijaverkoston. Näiden myötävaikutuksella on syntynyt onnistuneita yrityskauppoja.

Kun yrityksen omistussuhde vaihtuu, liittyy prosessiin monia oikeudellisia ja taloudellisia tekijöitä. Ostajalle yrityskauppa voi olla stressaava kokemus, luopujalle taas henkisesti raskas. Kauppoja monimutkaistaa se, että asianosaisten tarpeet ovat erilaisia.

“Jotkut voivat olla kiinnostuneita vain osakkuudesta, eivät niinkään liiketoiminnan pyörittämisestä. Toisaalta yhtiöt saattavat ostaa liiketoiminnan toiselta yhtiöltä ikään kuin “ostoskoriin”, mutta pitää vanhat omistajat mukana. Sitten on isompia toimijoita, jotka haluavat ostaa yrityksen etabloituakseen määrätyllä liiketoiminta-alueella”, luettelee Yrityssalon erityisasiantuntija Jukka Heinonen.

Heinosen mukaan ongelmia syntyy, kun ostajan ja luopujan intressit eivät kohtaa. Silloin järki ja tunne asettuvat vastakkain. Tätä ristiriitaa on käsitelty Sujuvasti seuraavalle -palvelussakin.

“Suomessa yritystoimintaan on perinteisesti suhtauduttu hyvin henkilökohtaisesti. Yrityksistämme 90 prosenttia on pk-yrityksiä, joista suurin osa on pieniä. Niissä yritystoiminta on tavallisesti henkilöitynyt siten, että omistaja on kokenut yrityksen kuin omaksi lapsekseen. Silloin yrityksestä luopuminenkin on ollu vaikeaa”, Heinonen sanoo.

Tämä on hiljalleen muuttumassa, eikä yrittäjän suhde yritykseen ole enää niin läheinen kuin ennen. Nuoremman polven yrittäjille yrityksen ostaminen sen enempää kuin sen myyminenkään ei ole henkilökohtaista. Se on liiketoimintaa.

“Yrityskaupat eivät enää liity pelkästään eläköitymiseen ja sukupolvenvaihdoksiin. Nykyään yrittäjällä voi olla elämän aikana monia uria, ja sen myötä myös yrityskauppoja. Kyse on laajemmasta työelämän ja työntekoa koskevan kulttuurin murroksesta. Se heijastuu myös suomalaisessa yrittäjyydessä ja sen kehittymisessä”, Heinonen toteaa.

 

Tilaisuuksia, yhteydenottoja ja yrityskauppoja

Kehityksen mukana pysyminen on Heinosen mukaan tärkeää, sillä maailma muuttuu nopeasti. Siksi yrittäjienkin on muututtava sen mukana.

Sujuvasti seuraavalle -palvelun tarkoituksena on ollut jakaa ajankohtaista tietoa omistajanvaihdoksista ja yrityskaupoista maaseudun pienille yrityksille ja sujuvoittaa yrityskauppoja, jotta yritystoiminta säilyisi elinvoimaisena maakunnissa. Tavoitteena on ollut luoda tunnettu konsepti, jonka puitteissa ymmärrystä yrityskaupoista voidaan lisätä, sekä koota paikallinen asiantuntijapooli, jonka puoleen yrittäjät voivat kääntyä”, Heinonen sanoo.

Tavoitteissa on onnistuttu. Palveluun on saatu mukaan asiantuntijoita eri aloilta avaamaan ja selittämään yrityskauppojen juridisia tai talousteknisiä edellytyksiä. Yhteistyö on näkynyt muun muassa asiantuntijapuheenvuoroina, joiden alustana ovat olleet Yrityssalon sivuilla julkaistut artikkelit, tilaisuudet ja webinaarit.

 

“Webinaareihin on osallistunut keskimäärin kymmeniä henkilöitä. Myös artikkelit ovat keränneet paljon lukijoita. Hyvän näkyvyyden myötä olemme saaneet kymmeniä yhteydenottoja yrityskaupoista kiinnostuneilta yrittäjiltä. Käyttämiemme asiantuntijoiden sekä yhteistyökumppaneidemme myötävaikutuksella on syntynyt monia yrityskauppojakin”, Heinonen kertoo.

 

Hyvä taloustilanne pitää yrityksen kilpailukykyisenä

 

Sujuvasti seuraavalle -palvelu on alusta asti suunniteltu pitkäjänteisesti. Tietoa yrityskaupoista on pyritty tuomaan yrittäjien ulottuville Yrityssalon verkkosivuilla, artikkelien muodossa sekä tallenteina Yrityssalon YouTube -kanavassa. Erityisesti talous- ja rahoitusratkaisut ovat olleet vahvasti esillä.

“Ne ovat yritystoiminnan kivijalka. On ymmärrettävää, että kun yrittäjä keskittyy yrittämiseen, eivät yrityskaupat ole ensimmäisenä mielessä. Yritys on kuitenkin syytä pitää kilpailukykyisenä, sillä se näkyy hyvänä myyntikuntona sitten kun omistajanvaihdos tulee vastaan”, Heinonen sanoo.

Tätä on korostanut myös Suomen Yrityskaupat Oy:n yritysvälittäjät ja yksi Sujuvasti seuraavalle -palvelun asiantuntijoista Jussi Jokiniemi. Hän näkee, että yrittäjät kyllä miettivät yrityksen kilpailukykyä, mutta harvemmin pyrkivät tai pystyvät tarkastelemaan sitä ulkopuolisen silmin.

“Se johtuu juuri siitä, että myyjällä on vahva tunne omaan yritykseen, ja tuosta tunteesta on ymmärrettävästi vaikea luopua. Mutta yrityksen arvonmääritys ei vielä tarkoita yrityksen myymistä. Monesti yrittäjä haluavaa ulkopuolisen arvion yrityksensä tämän hetkisestä arvosta. Siitä saadaan lähtökohta todelliselle arvolle, mikä helpottaa myyntitilanteen pyyntöhinnan määrittelemistä sitten kun se on ajankohtaista”, Jokiniemi selventää.

 

Kiinnostus yrityskaupoista on lisääntynyt

Jokiniemi on auttanut yrittäjiä yritysten arvonmäärityksessä Salon seudulla reilun kahden vuoden ajan. Hänestä Sujuvasti seuraavalle -palvelu on lisännyt yhteydenottoja tuntuvasti aikaisempiin vuosiin verrattuna.

“Yhteydenottoja on tullut niin suoraan myyjiltä ja ostajilta kuin myös Yrityssalon kautta. Kun yrityskaupoista kerrotaan näkyvästi lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa, tulevat nämä asiat lähemmäs yrittäjien arkipäivää. Silloin saadaan yrittäjät miettimään ja selvittämään omaa tilannettaan sekä mahdollisuutta tarpeen tullen löytää jatkaja yritykselleen. Se on koko yhteiskunnan sekä talouden kannalta tärkeä asia”, Jokiniemi tietää.

Yrityssalon kautta yrittäjä on voinut maksutta saada apua paikallisilta asiantuntijalta. Paikalliset asiantuntijat on koottu yhteen ja voit tutustua heihin  täällä (video)

ELY-keskuksellä on tarjolla maksullisia asiantuntijoita  Yritysten kehittämispalvelun kautta.  ELY:n tukemat Kehittämispalvelut (yrityksen osuus à 325 eur/pvä + alv)  sopivat omistajanvaihdokseen ja palvelun avulla voi esimerkiksi laatia omistajanvaihdossuunnitelman, arvioida yrityksen nykytila ja kehittämistarve.

 

Tutustu omistajanvaihdoksen artikkeleihin täältä

Sujuvasti seuraavalle on Ykkösakseli ry:n Maaseutuohjelman rahoittama projekti ajalla 1.1.2020-310.6.2021,  jonka rahoituksen on myöntänyt paikallinen Leaderyhdistys Ykkösakseli ry.  Hankkeessa lähtökohtana on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen maaseutualueen mikro- ja pienyrityksissä Salossa.  Lue lisää hankkeesta täältä