Salon Metalelektro tavoittelee menestystä tuotannon investoinneilla ja yrityskulttuuria kehittämällä

 

 

 


Salon Metalelektro on investoinut viime vuosina FMS-tuotantojärjestelmän modernisointiin. Tehtaanjohtaja Petri Pitkänen (vas.) ja toimitusjohtaja Toni Anttila odottavat uusien investointien auttavan yritystä kasvamaan ja lisäämään vientiä ulkomaille

 

Salon Metalelektro jatkuvalla parantamisella ja yrityskulttuuria kehittämällä kohti menestystä.

 

Salon Metalelektro Oy on viime vuosina panostanut valtavasti toimintansa kehittämiseen. Pääasiana kehityksessä on ollut toimintatapojen ja yrityskulttuurin muutos mitä on tuettu kokonaisvaltaisella yrityksen osaamisen ja menetelmien kehittämisellä sekä suurilla noin 10 miljoonan euron investoinneilla.

 Salon Metalelektrolla on pitkä kokemus koneistuksesta. Yritys on alun perin perustettu vuonna 1971 ja tämä vuosi onkin yrityksen 50 vuotisen taipaleen juhlavuosi. Toimitusjohtaja Toni Anttila tuli yrityksen omistajaksi 1990 ja yritys otti ensimmäiset suuret askeleet automaatioon ja FMS-järjestelmään jo 1990-luvulla, kun yhteistyö Nokian kanssa toi paljon lisää uusia töitä. Salon Metalelektro on osa 120 henkilöä työllistävää SME Elektro-Group konsernia, johon kuuluu myös Sorv-Elektro Oy.

 ”Nokian alihankkijana valmistimme alkuun tukiasemien komponentteja ja myöhemmin huoltolaitteita ja osia tuotekehityksen tarpeisiin. Nykyään tarjoamme vaativien mekaanisten osien alihankintakoneistusta ja sopimusvalmistusta useille eri teollisuuden aloille. Olemme pystyneet hyvin vastaamaan ja kehittymään Nokian jälkeisen ajan muutostarpeissa”, kertoo Anttila.

 

Investoinneista uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Korona-aika yrityksessä käytettiin hyödyksi viemällä läpi suuret kehitysprojektit tuotannon joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Vuodelle 2021 suunnitellut investoinnin FMS-linjan täydelliseen modernisointiin ja uusiin työstökoneisiin pystyttiin aikaistamaan ja viemään läpi jo vuoden 2020 aikana. ”Kun Korona iski talouteen ja epävarmuus tulevasta oli suurimmillaan, niin käynnistimme isot kehityshankkeet ja teimme 2 miljoonan euron investoinnit. Niiden ansiosta olemme nyt entistä vahvempia ja valmiimpia kasvuun” toteaa Toni Anttila.

Yrityksellä on käytössä kaksi FMS-linjaa, joissa on yhteensä 20 työstökonetta. Vanhempi linjoista on viime vuonna täysin uudistettu ja se muodostaa hyvin joustavan kokonaisuuden yhdeksän modernin Mazak-työstökoneen kanssa. Linjasto mahdollistaa myös piensarjojen joustavan ja kustannustehokkaan tuotannon.

”Tämän kokoluokan järjestelmät ovat Suomessa ainutlaatuisia ja maailmallakin harvinaisia”, sanoo tehtaanjohtaja Petri Pitkänen. ”Investointien myötä tuotantomme on kokenut kokonaisvaltaisen muutoksen. Uuden FMS-järjestelmä käyttöjärjestelmän päivityksen yhteydessä koko tehtaan tuotannonohjaus modernisoidaan. Yhtenäistetyllä kokonaisuudella saamme parannettua materiaalivirtausta, pienennettyä läpimenoaikoja ja samalla lisättyä myös käyttäjäystävällisyyttä.”

3D-tulostus on yritykselle uusi liiketoiminta-alue, mihin on lähdetty mukaan isoilla panostuksilla. Yrityksellä on käytössä 3D-metallitulostin ja konsernissa on useampia komposiittitulostimia. ”Uutta liiketoiminta-aluetta kasvattamaan olemme palkanneet kehityspäälliköksi Dr. Jukka Pakkasen, jolla on hyvä kokemus 3D-tulostuksesta niin tutkimuksen kuin tuotannon alueilta. Ainetta lisäävä valmistus on ilman muuta tulevaisuuden ala, ja sillä saralla odotamme kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia. 3D-tulostettuihin osiin tarvitaan tulostuksen jälkeen useimmiten koneistusta ja jälkikäsittelyitä ja meidän vahvuutemme on toimittaa tulostetut osat joustavasti koneistettuina ja viimeisteltyinä komponentteina tai kokonaisuuksina”, Anttila sanoo.

 

 Yksi Salon Metalelektron uusista investointikohteista on ainetta lisäävä valmistus, jolta odotetaan paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Toni Anttila esittelee yrityksen uutta 3D-metallitulostinta.

Kehityksen keskiössä yrityskulttuurin muutos

 Investointien taustalla on laajempi kokonaisvaltainen muutos. ”Kuusi vuotta sitten teimme kokonaisvaltaisen vision ja suunnitelman koko yrityksen toiminnan muuttamiseksi. Muutoksen taustalla oli asiakastarpeet sekä keskiössä oli toimintatapojen ja yrityskulttuurin muutos. Nyt olemme saaneet kaikilla mittareilla mitattuna toteutettua massiivisen muutoksen, joka on näkynyt myös erittäin hyvin kehittyneenä työilmapiirinä ja henkilöstötyytyväisyytenä”, Pitkänen toteaa.

”Olemme pystyneet vastaamaan asiakastarpeisiin ja myös asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Tälle vuodelle kasvua onkin tulossa laaja-alaisesti kaikilta suurimmilta asiakkailtamme. Samalla haluamme myös tehdä tehtaan työilmapiiristä mahdollisimman viihtyisän. Sen eteen olemme saneeranneet yrityksen kaikkia tiloja ja vastanneet työntekijöiden tarpeisiin”, Anttila sanoo. 

 

Lisää automaatiota, vaativampia tarpeita ja kansainvälistä vientiä

Lähitulevaisuudessa Salon Metalelektron huomio on prosessien kehittämisessä ja automaatiossa. “Tuotannossa olemme viemässä automaatiota entistä pidemmälle. Pyrimme siihen, että kaikki prosessit ja automaatio saadaan luotua tehokkaaksi kokonaisuudeksi”, Pitkänen sanoo. 

Yrityksen kärkitavoitteita ovat myös asiakaslähtöisyys ja osaava henkilöstö. Niihin on panostettava, sillä asiakkaiden vaatimukset ovat korkealla. Monet yrityksen asiakkaista vaativat toimivuuden lisäksi visuaalisuutta. Korkeat laatukriteerit ohjaavat tuotantoa, ja uusissa tuotteissa yleensä korkeatasoiset vaatimukset ovat yleistyneet ja korostuneet. Se edellyttää työntekijöiltä huolellisuutta ja tietotaitoa, jota pidetään yllä koulutuksilla.

Anttila näkee, että nämä arvot auttavat yritystä kasvamaan ja lisäämään vientiä ulkomaille. Viime vuonna Salon Metalelektron liikevaihto oli seitsemän miljoonaa euroa, jonka odotetaan lähivuosina kohoavan kymmeneen miljoonaan. Kansainvälisen viennin osuuden odotetaan kasvavan kahdenkymmenen prosentin luokkaan.

”Investointien ja uusien projektien myötä näkymät ovat positiiviset. Näyttää siltä, että olemme pärjänneet hyvin poikkeusoloista huolimatta. Viime vuodet olemme tehneet kovasti töitä, joka näyttää nyt tuottavan tulosta”, toteavat Anttila ja Pitkänen.

 

Salon Metalelektro on kehittänyt myös yrityskulttuuriaan. Sen myötä on vastattu muun muassa työntekijöiden tarpeisiin ja saneerattu yrityksen tiloja.

Kuvat: Tuomas Lieskivi, Mainostoimisto Kuke