30-vuotias Marine Alutech Oy kasvattaa osaamistaan meriturvallisuuden venevalmistajana

 


Marine Alutech Oy:n toimitusjohtaja Niko Haro haluaa rekrytoida Marine Alutechille lisää työntekijöitä. Osaajia kaivataan muun muassa suunnitteluun, myyntiin ja asennukseen

 

30-vuotias Marine Alutech kasvattaa osaamistaan meriturvallisuuden venevalmistajana

 

Teijolainen Marine Alutech Oy on valmistanut veneitä meriturvallisuuden tarpeisiin vuodesta 1991. Monipuolinen osaaminen, pitkä kokemus kansainvälisillä markkinoilla sekä asiakasystävällisyys ovat olleet yrityksen menestyksen syitä. Nyt odotukset ovat osaavan henkilöstön rekrytoimisessa ja parin vuoden päässä siintävissä kärkihankkeissa.

Kansainvälisyys on ollut idullaan Marine Alutechin toiminnassa alusta lähtien. Yrityksen aloittaessa vuonna 1991 aukesi heti vientimarkkina Ruotsiin. Jo vuodesta 1985 yritys valmisti Teijon telakan alaisuudessa laivojen työveneitä Suomen ja Neuvostoliiton bilateraalisen kaupan tarpeisiin. Kansainvälisille vesille suunnattiin kuitenkin vasta vuonna 1998, kun Niko Haro peri isältään paikan toimitusjohtajana.

“Jo silloin ajattelin, että tällaisia huipputuotteita pitäisi markkinoida maailmalle. Vientilistalle lisättiin Itämeren maat Puolaa lukuun ottamatta, Keski-Euroopan saksankieliset alueet, Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä. Ne ovat meille vieläkin tärkeitä markkinoita”, Haro kertoo.

Tänä vuonna Marine Alutech täytti kolmekymmentä. Yritys toimii yhä meren äärellä Teijolla ja työllistää 60 henkilöä. Toisen polven yrittäjänä Haro on halunnut yhdistää kaupallisen osaamisen ja venevalmistuksen tietämyksen. Näin toiminnan kärkenä on säilynyt partio- ja taisteluveneiden suunnittelu ja valmistus meriturvallisuuden tarpeisiin. Kansainvälistyminen on tosin vuosien saatossa muokannut yritystä monikulttuurisempaan suuntaan.

“Asiakkaitamme ovat eri maiden puolustusvoimat, pelastuslaitokset, luotsit ja merivartiostot. Maahantuomme, asennamme ja huollamme myös laivojen diesel- ja vesisuihkupropulsiojärjestelmiä sekä modulaarisia puolustusjärjestelmiä. Kun näitä palveluja tarjotaan maailmalle, on yrityksessä oltava mukana kansainvälistä henkilöstöä”, Haro sanoo.

 

Yksi Marine Alutechin asiakkaista on Omanin rannikkovartiosto. Kuvassa nopea partiovene Watercat K13 FIC, jota käytetään Omanin aluevesien valvontaan ja salakuljetuksen estämiseen (Marine Alutech, 2018)

Kilpailuetua kokonaisosaamisesta

Haro kertoo, että historiansa aikana Marine Alutech on luovuttanut 522 venettä. Vuodessa suurempia veneitä valmistuu noin 4–5, pienempiä lisäksi kymmenkunta. Suurimmalle asiakasryhmälle, puolustusvoimille veneitä valmistetaan kuljetus- ja koulutuskäyttöön. Toisena tulevat luotsiveneet, kolmantena meriliikenteen valvontaa ja meripelastusta tekevät partioveneet.

Toimiminen kansainvälisillä markkinoilla on muokannut yrityksen palvelurakennetta sellaiseksi, että suunnittelun ja valmistuksen ohella tärkeä osa on projektin ja tuotteiden elinkaaren hallinnalla.

“Valmis tuote on vain puolet liiketoiminnastamme. Toinen puoli tulee huoltotöistä, koulutuksesta ja varaosatoimituksista, joita ulkomaiset asiakkaamme meiltä odottavat. Yhden veneen valmistamiseen vaaditaan noin 400 tavarantoimittajaa, monta organisaatiota ja viranomaistarkastuksia. Silloin on oltava myös verkostoja”, Haro huomauttaa.

Tärkeäksi yrityksen menestystekijäksi Haro mainitsee juuri kyvyn vastata asiakkaiden vaatimuksiin.

“Modernit viranomaisveneet sisältävät monimutkaisia järjestelmiä. Niin automaatti- ja sähköjärjestelmien kuin mekaanisten osien on kestettävä kulutusta ja kovaa käyttöä haastavissa olosuhteissa. Tuote on silloin rakennettava niin, että eri komponentit toimivat luotettavasti yhdessä. Kokonaisosaamisella suunnittelusta aina käyttökoulutuksiin voimme erottua muista alan toimijoista”, Haro tiivistää.

Huoltotöitä koronan keskellä

Viime vuosina Marine Alutech on tehnyt tuotekehitystä muun muassa etäohjattujen veneiden parissa. Ratkaisut ovat vaatineet pitkän ajan kehitystä, mutta osaamista etäohjatuista järjestelmistä yrityksellä on jo vuodesta 2009. Haro kertoo, että se tulee olemaan yritykselle eduksi nyt kun kauko-ohjattavien veneiden tarpeet alkavat yleistyä asiakkaiden keskuudessa.

Sitä vastoin korona-aikana yrityksen tilauskannat ovat pudonneet kolmasosaan kahdesta edellisestä vuodesta. Sen myötä pitkään kehitteillä olleet kärkihankkeet on jouduttu siirtämään vuodelle 2023. Näin huolto- ja korjaustyöt ovat nousseet tärkeäksi osaksi yrityksen liiketoimintaa.

“Huoltotoimilla olemme voineet paikata muita menetyksiä. Nyt syksyllä asiakkaat ovat päässeet taas testaamaan veneitä. Parin viime kuukauden aikaiset tapaamiset antavat osviittaa siitä, että kyllä uudet hankkeetkin lähtevät parin vuoden sisällä liikkeelle”, Haro kertoo.

Mukaan osaajia, jotka voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin

Ennen sitä olisi rekrytoitava uusia työntekijöitä ja koulutettava lisää osaajia. Työpaikkoja on tarjolla niin suunnittelijoille, myyjille kuin asentajille. Marine Alutechilla tekniikan nopea kehittyminen yhdessä konsultointitarpeiden kanssa vaatii kuitenkin kokonaisvaltaista osaamista.

“Erityisesti suunnittelussa olemme joutuneet jakamaan tekijöitä eri tehtäviin. Laaja-alaiselle osaamiselle olisikin tarvetta, sillä ulkomaiset asiakkaamme nojaavat asiantuntemukseemme ja pitävät asiakastukea arvossa. Suunnittelun lisäksi rekrytoimme avoimella haulla uutta väkeä verkkokauppa- ja varaosapuolelle. Alan tekijöitä löytyisi erityisesti Turun seudulta”, Haro tietää.

Veneenvalmistuksessa on Haron mukaan käynnissä rinnakkaisia kehityskulkuja, jotka ovat tuttuja monelta teollisuuden alalta. Niistä hän mainitsee sähköistymisen, ympäristöystävällisyyden ja automaation.

“Veneidenkin energiankäytössä on mahdollista soveltaa erilaisia hybridiratkaisuja. Tekniikan sähköistyminen tekee alalle tuloaan, vaikka sen yleistymisessä menee vielä 5–7 vuotta. Toistaiseksi sähköisissä ratkaisuissa on ollut haasteena korkea hinnannousu, mutta alhainen energian hyötysuhde. Tällä hetkellä suurin huomiomme on autonomisten järjestelmien kehittämisessä.”

Näillä osa-alueilla Marine Alutechin on tehtävä tuotekehitystä ja rekrytoitava lisää osaajia sitä toteuttamaan. Silloin ei liikevaihdon hetkellinen putoaminenkaan näyttäydy ongelmana.

“Aluksi viime aikojen lasku näytti haastavalta. Olemme onneksi voineet ylläpitää kannattavuutta, ja odotamme vuoden 2023 kärkihankkeiden parantavan lukuja. Tärkeintä on olla luottokelpoinen asiakkaiden silmissä”, Haro sanoo.

 

 

Tutustu yritykseen https://www.marinealutech.com/
Verkostoidu yritykseen  Linkedinissä