RekrySalo 2021-2023 | rekrypalvelua työnantajille

Tuntuuko rekrytointi hankalalta, eikö sopivaa työntekijää löydy?

  • Miten käynnistää rekrytointiprosessi ja mitä pitää huomioida?
  • Saako palkkaukseen tukea ja mistä?
  • Pitäisikö henkilöstöä kouluttaa mutta et tiedä miten pääsisit alkuun?
  • Kaipaisiko työnantajamielikuvasi päivitystä?
  • Mitä digitalisaatio oikein tarkoittaa rekrytoinneissa?

Näihin ja moneen muuhun henkilöstöön ja työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin apua löytyy Yrityssalosta. Rekrytointi ja kaikki siihen liittyvä voi tuntua hankalalta mutta onnistunut rekrytointi on yksi yrityksen liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen avaintekijöistä.

Sopivan ja osaavan työntekijän löytäminen voi kuitenkin olla haastavaa ja myös merkittävä taloudellinen panostus kasvuun. Pandemian jälkeisessä työelämän mullistuksissa yritysten rekrytointiosaamisenkin pitää sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön.

 

Ajankohtaista työnantajille juuri nyt:

 

14.12.2021  | RekryNurkka @Salo. Kohtaa työnhakijat kasvotusten joka kuun toinen tiistai klo 13-15RekryNurkka @Salo 

RekryNurkka on uusi, säännöllisesti toistuva rekrytointitapahtuma, joka edistää työantajien ja työnhakijoiden kohtaamista. Joka kuukauden toinen tiistai 14.12.2021 alkaen kello 13-14 yksi yritys pääsee RekryNurkkaan kohtaamaan työnhakijoita ja rekrytoimaan uusia osaajia riveihinsä.

RekryNurkasta saat

  • mahdollisuuden esitellä tarjolla olevia työtehtäviäsi
  • mahdollisuuden esitellä yritystäsi ja kirkastaa työnantajamielikuvaasi
  • paikan työtä hakevien ehdokkaiden kohtaamiseen aivan Salon keskustassa Salon Voimalassa
  • tilaisuutesi markkinoinnin sosiaalisen median kanavissa

RekryNurkassa olet helposti työtä hakevien tavoitettavissa, kun heillä on kiinnostusta yritystäsi kohtaan mutta tarve saada lisätietoa. Varaa oma vuorosi Juhalta!

 

8.2.2022 | Alkuvuoden suurin Rekrytapahtuma Salossa. Tapahtumassa työ löytää tekijänsä – olipa sitten kyse kesätyöstä, asiantuntijatyöstä tai muuta spesifistä työstä. Työnantajilla mahd. varata oma maksuton ständi. Lisätietoa tulossa tammikuun alussa. 

Rekrysalo 2021-2023

RekrySalo hankkeessa keskitytään mikro- ja pienyritysten rekrytointiosaamisen kasvattamiseen, laaja-alaiseen neuvontaan rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa, kannustetaan kasvuun ja rekrytointeihin sekä digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön.

Lisäksi hankkeessa paneudutaan työnantajamielikuvan rakentamisen erilaisiin keinoihin ja työnantajavelvoitteiden asianmukaisen hoitamisen tukemiseen.

Hankkeen tuloksena tarjotaan matalan kynnyksen neuvontapalvelu, joka on helppo löytää ja johon on helppo ottaa yhteyttä. Hankkeen avulla pienten-, mikroyritysten ja yksinyrittäjien mahdollisuudet työllistää paranevat. Syntyy uusia työsuhteita, hyvinvointia ja yritysten merkitys ja rooli työllistämisessä tulee näkyvämmäksi.  Löydetään yritysten osaamistarpeita vastaavaa työvoimaa ja mahdollistetaan kasvumahdollisuudet ja kilpailukyky.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Salon kaupungin työllisyyspalvelun henkilöstöpalveluyritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa ja rakennetaan rekrytointeja helpottava seudullinen toimijaverkosto.

Kysy lisää: Juha Metsänoja | juha.metsanoja@yrityssalo.fi | p. 044 546 0043