Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua 2023-2024

Hankkeessa lähtökohtana on auttaa teollisuuden pk-yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, kehittämään toimintojaan ja tuotteitaan vastuullisesti, hiilineutraalisti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa pk-yritysten hiiliviisaus- ja kiertotalousosaamista sekä muutosjoustavuutta yrityslähtöisesti ja vaikuttavasti liiketoimintaa kehittäen. Hankkeessa etsitään keinoja, joilla tuetaan yrityksiä kasvattamaan muutoskyvykkyyttä verkostona, yhdessä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa.

Kohderyhmänä on teollisuus-, teknologia- ja teollisuuden palveluyritykset.

Hankkeen toimenpiteet käynnistyvät helmikuussa 2023 jolloin myös tarkennamme yo. hankekuvausta.

  • Rahoitus: EAKR (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027  – Suomen rakennerahasto-ohjelma)
  • Hankekumppanit: Ukipolis Oy, Kemiönsaaren kunta/Paraisten kaupunki, Turku AMK
  • Aika: 1.1.2023 – 31.12.2024

Lisätiedot: Projektipäällikkö Markus Laine | markus.laine@yrityssalo.fi | 050 323 9128