Maakunnallinen ennakointihanke

Varsinais-Suomen EKA | maakunnallinen ennakointihanke 2018-2020

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Verkostossa ovat mukana tässä vaiheessa Turun AMK, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Kehittämistyössä on myös aktiivisesti mukana noin 25 varsinaissuomalaista yritystä.

Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutusrapeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus sekä ohjelmistoala) yrityksen toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä..

Rahoitus: Euroopan Aluekehitys rahasto (EAKR).
Aika: 1.1 – 29.2.2020 Yrityssalon osuus hankkeessa
Kumppanit: Hanketta hallinnoi Turun AMK. Yrityssalon ohella osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Turun yliopiston Brahea-keskus, Varsinais-Suomen liitto. Liitännäispartnerit: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Ennakointiakatemian toimintaan osallistuvat yritykset
Kysy lisää: Tommi Virtanen | tommi.virtanen@yrityssalo.fi
Lisätietoa:www.ennakointiakatemia.fi