Ajankohtaista yritysrahoituksesta

Yritysten kannattaa huomioida yritystukien tilanne erityisen tarkasti!

 

Haku nykyisen EU-ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.10.2021. Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.11.2021.

Yritysten on syytä huomioida, että Varsinais-Suomessa on uudella ohjelmakaudella 1.11.2021 alkaen huomattavasti vähemmän yritysrahoitusta kehittämisavustuksiin. Tämä tarkoittanee suurella todennäköisyydellä sitä, ettei julkinen rahoitus  jatkossa enää riitä pk-yritysten investointihankkeille. Nyt on siis ainutlaatuinen mahdollisuus hakea investointeihin yritystukea. Hakemusten dl on 31.10.2021.

Ns. REACT -rahoitusta voi hakea 31.10.2021 mennessä yritysten kone- ja laiteinvestointeihin (tuki 10-30%)  sekä kansainvälistymiseen (tuki 50%) 

 

Voimassa olevien linjausten puitteissa yritystuen piirissä ovat:

  • innovatiiviset ja kansainvälistä kasvua edistävät merkittävät kehittämishankkeet -> max. 50 000 € avustus (kattaen 50% kustannuksista)
  • kone- ja laiteinvestoinnit (uudet koneet ja laitteet) -> avustus 10-30% hyväksyttävistä kustannuksista

Haussa erityispainopisteinä ovat REACT-tavoitteiden mukaisesti vihreää taloutta ja digitalisaatiota edistävät TKI-hankkeet. Investointien osalta ELY voi rahoittaa vähähiilisyystavoitteita edistäviä sekä uutta kiertotalouden innovatiivista liiketoimintaa mahdollistavia kone- ja laitehankintoja. 

Nykyisen ohjelmakauden hankkeilla on toteutusaikaa käytännössä pisimmillään kesään 2023 asti.

Huom!
Hankkeen aloittaminen tapahtuu yrityksen omalla riskillä hakemuksen jättämisen jälkeen. Jos hanke on käynnistynyt ennen 1.11.2021 eikä siihen ole voitu (tai voida) tehdä myönteistä päätöstä kuluvan ohjelmakauden varoista, hanketta ei voida rahoittaa uuden EU-ohjelmakauden varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu aina hakijan omalla riskillä.

Katso tarkemmin Kehittämisavustus 10-2021
Lue rahoituslinjauksista Ajankohtaiset rahoituslinjaukset (Varsinais-Suomi s. 10)

Kysy lisää Yrityssalosta: Jukka Heinonen | jukka.heinonen@yrityssalo.fi | p. 044 546 0035

REACT-EU-rahoitus (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on osa EU:n elpymisvälinettä, ja sillä on tarkoitus tukea koronapandemiasta kärsineiden alueiden pk-yrityksiä koronapandemian alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. REACT-EU:n kautta jäsenmaat saavat lisärahoitusta käynnissä oleviin 2014–2020 ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmiin. REACT-EU-rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä.