Ajankohtaista yritysrahoituksesta

Yritysten kannattaa nyt tutkia eri rahoitusvaihtoehdot erityisen tarkasti!

Tällä hetkellä on Varsinais-Suomessa pk-yrityksille tarjolla poikkeuksellisen paljon yritysrahoitusta kehittämistoimenpiteisiin ja uuden kasvun luomiseen sekä investointeihin ja kansainvälistymiseen. Taustalla on Euroopan unionin elpymispaketti. Erityishuomio on tällä hetkellä REACT-EU –haulla.

 

RAHOITUSTILANNE 9.8.2021:

REACT-haku on auki vielä 31.8.2021 asti ja ELY voi rahoittaa kilpailukykyisiä hankkeita määrärahojen puitteissa. HUOM! TEOLLISUUDEN TOIMIJAT!  Tällä hetkellä painotus on kone- ja laiteinvestointeihn: erityisesti kiertotalouden innovatiivista uutta liiketoimintaa synnyttävät tai laajemmin hiilineutraaliustavoitetta tukevat investoinnit (”vihreä siirtymä”-tyyppiset hankkeet).

Ole pian ja  suoraan yhteydessä ELY-keskukseen ja Leevi Törmäkankaaseen | leevi.tormakangas@ely-keskus.fi

 

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 31.8.2021 asti

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka seuraavasti.
Lue lisää täältä.

HUOM!  Esityksissä mainitaan REACT-rahoituksen päättyvän 31.5.2021. Hakuaikaa on jatkettu 31.8.2021 asti niin kauan kun myöntövaltuutta/rahaa on jäljellä.

REACT-EU-rahoitushaku on auki yrityksille Varsinais-Suomessa

ELY-keskus on avannut REACT-EU-rahoitushaun, joka on käynnissä 31.8.2021 asti. REACT-EU on osa Euroopan unionin elpymispakettia. Varsinais-Suomessa ELY-keskus arvioi saapuneet hakemukset alueellisten linjausten (ELY-keskuksen rahoituslinjaukset 2021) perusteella, joten hankkeilta edellytetään merkittäviä vaikutuksia joko yrityksen kansainväliseen kasvuun ja/tai positiivisia ympäristövaikutuksia (esim. vähähiilisyys ja kiertotaloudelliset ratkaisut).

Kenelle?
Kasvua tavoitteleville pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat erityisesti teollisuuden alalla toimivat, kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailu- ja palvelualan yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamallejaan radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Mihin?
Kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin (investoinneissa vain koneet ja laitteet sekä aineettomat investoinnit, ei esim. tuotanto- tai toimitilat).

Kuinka paljon?
Investoinneissa tukitaso on 10-30% ja kehittämistoimenpiteissä 50% hankkeen kustannuksista. Kehittämistoimenpiteissä avustus voi olla kuitenkin enintään 50 000 EUR per hanke.

Mistä?
ELY-keskus arvioi hakemukset ja tekee rahoituspäätökset. Haku tapahtuu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta, yrityksen kehittämisavustuksen haun kautta 31.5.2021 mennessä https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Mitä tavoitellaan?
Pk-yritysten tukemista ja uusiutumista COVID19-kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle sekä pyritään vauhdittamaan yritysten merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita.

Katso tarkemmin esityksestä ELY-keskuksen yritystuet 15.4. Leevi Törmakangas


ELY-keskuksen kehittämisavustuksen haku avoinna toistaiseksi

Varsinais-Suomessa kehittämisavustus suunnataan pk-yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua edistävien kehittämishankkeiden tukemiseen. Rahoitus kohdistetaan pääasiassa alle 5 vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin, mutta voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös pidempään toimineiden pk-yritysten vastaaviin hankkeisiin.

Kenelle?
Pk-yrityksille jotka tavoittelevat kansainvälistä kasvua. Pääasiassa alle 5 vuotta toimineiden yritysten kehittämishankkeisiin
• Ei pelkästään paikallisesti/kotimarkkinoilla toimiville, pois lukien kiertotalous- ja vähähiilisyyshankkeet.

Kuinka paljon?
Vaihtelee maakunnittain, Varsinais-Suomessa:
• Kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 000 € (50% tuki)
• Investointeihin 10-30% tuki (koneet, laitteet, aineettomat investoinnit, ei tuotanto- tai toimitilat), ei ylärajaa
• Samalla hakemuksella yritys voi hakea tukea sekä investointiin & kehittämiseen

Mihin rahoitusta voi käyttää?
• Uuden kasvun luomiseen (uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien kehittäminen)
• Kansainvälistymiseen
• Investointeihin (mm. uudet teknologiat, vihreä siirtymä)

Katso tarkemmin eityksestä  ELY-keskuksen yritystuet 15.4. Leevi Törmakangas

Maaseuturahoitus ELY-keskuksesta tai Leaderistä

Maaseutuohjelman yritystukien eri tukimuodot edelleen haettavissa maaseutualueen yrityksille ELY-keskuksesta. Katso tarkemmin esityksestä Maaseudun yritystuet ELY 15.4. Seppo Jaakonmäki
.

Ykkösakseli ry myöntää Leader-rahoitusta pienten maaseutualueen yritysten hyville ideoille. Katso tarkemmin esityksestä Leader Ykkösakselin yritystuet 15.4, Anu Pekanniemi

Yritystukien myöntämiskriteerit ja tukilinjaukset muuttuvat ajan myötä

– Me Yrityssalossa olemme ajan tasalla uusien rahoituslinjauksien kanssa. Yrityssalo auttaa yrityksiä tukirahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, oikean rahoituslähteen löytämisessä sekä opastaa hakemusten tekemisessä, toteaa Jukka Heinonen.

ELY-keskuksen rahoituslinjaukset 2021

Erityisen tärkeää on huomioida, että yritystuilla ei yksin rahoiteta kokonaan mitään investointia, vaan suurin osa rahoituksesta tulee muualta. Siksi Jukka kehottaakin yrityksiä ottamaan Yrityssaloon yhteydessä mahdollisimman alkuvaiheessa, kun yritystä perustetaan tai uusia investointeja on suunnitelmissa.

Ota yhteyttä Jukka Heinonen | jukka.heinonen@yrityssalo.fi | p. 044 546 0035