Yksinyrittäjän tuki haettavissa 30.9.2020 asti

Yksinyrittäjän tuki haettavissa 30.9.2020 asti! Täällä lisätietoa ja ohjeita

Yksinyrittäjän tukea haetaan Salossa Yrityssalosta

Hae tukea täältä (sähköinen hakulomake)

Yksinyrittäjän toimintatuki 2 000 eur myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea on haettava 30.9.2020 mennessä.


Kuka voi hakea tukea

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä on lomauttanut työntekijänsä, hän ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, on hän yksinyrittäjä.

Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai yritysmuodosta – eli tuki on mahdollinen yksityisille elinkeinonharjoittajalle, toiminimille, kommandiittiyhtiöille ja osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelance yrittäjä voi em. yritysmuotojen lisäksi toimia osuuskunnassa tmv.

Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.


Mihin tukea voi hakea

Yksinyrittäjän tuki on 2 000 euron suuruinen kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Nämä asiat kirjataan hakemukseen kohtaan ´Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi´ (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen).

HUOM! Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.


Millaisia ehtoja hakemiseen on

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähdes
samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Tukea ei voida myöntää, jos yrityksellä on ollut taloudellisia vaikeuksia jo ennen pandemian vaikutuksia. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.


Mikä de minimis on?

Hakijalle ja konsernin muille yrityksille Suomessa voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena yhteensä enintään 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen. Kysy kirjanpitäjältäsi jos itse et tiedä, oletko saanut de minimis -tukea.


Miten tukea haetaan

Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kts www.ytj.fi mikä on yrityksesi kotikunta. Huomioi että se ei ole välttämättä sama kuin oma asuinkunta tai kunta, jossa yritys harjoittaa liiketoimintaa.

Salolaisten yksinyrittäjien hakulomake löytyy täältä

Hakulomake täytetään sähköisesti.

Hakemukseen tarvittavat liitteet
Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet sähköisesti:
1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
2. Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
3. Yrityksen verovelkatodistus (3 k vanhempi verovelkatodistus ei kelpaa)

HUOM! Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Lue kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän tuesta (TEM.fi)

Kysy lisää yksinyrittäjän tuesta:
Armi Metsänoja p. 044 546 0039 | armi.metsanoja@yrityssalo.fi
Juha Metsänoja p. 044 546 0043 | juha.metsanoja@yrityssalo.fi

Julkaistu: 10.4.2020 15:07