Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaiset tuet haettavissa!

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja alkutuotannon väliaikainen tuki:

Hae rahoitusta (linkki Hyrrä asiointipalveluun)
Lue lisää maaseudun yritysten tuista (Ruokavirasto.fi)

HYRRÄ hakuohje
Webinaarissa 20.5.2020 pidetty esitys

Kalatalouden kriisituki:
Hae rahoitusta(linkki KEHA asiointipalveluun). Haku on avattu 18.5.2020 alkaen
Lue lisää kalatalouden kriisituesta (ELY-keskus.fi)

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Tuet ovat suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet TEM:n tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun.

Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

1. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys.Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Kenelle:
1. Maatila, jonka yhteydessä saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitetaan muuta yritystoiminta kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta
– myydään palveluita tai nonannex I tuotteita (pidemmälle jalostettuja elintarvikkeita)
– verotetaan MVL:n kautta (jos maatilaa ei ole yhtiöitetty)
– alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille
– liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa

Muu yritystoiminta voi olla esimerkiksi:
– majoituspalveluita
– matkailun ohjelmapalveluita
– ateriapalveluita: ravintola, pitopalvelu, catering
– valmistavaa yritystoimintaa: metalli-, puu- yms tuotteet, non annex I-elintarvikkeet
– muuta palvelutoimintaa esim. koneurakointi, korjaamo, ratsutalli, ravivalmennus

2. Maataloustuotteiden jalostusta ja/tai kaupan pitämistä harjoittava mikroyritys
– ostaa maataloustuotteita (annex I -listan tuote) lukuun ottamatta kalatuotteita
– käsittelee maataloustuotteita (tai on käsittelemättä)
– myy maataloustuotteita (annexI -listan tuotteita) lukuun ottamatta kalatuotteita
– verotetaan EVL:n kautta
– täyttää kokonsa puolesta mikroyrityksen määritelmän

Huom:
Jos yritys tuottaa sekä maataloustuotteita että pitemmälle jalostettuja elintarvikkeita, niin yli puolet myyntitulosta on saatava maataloustuotteista

Maataloustuotteiden jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa

Tukea myönnetään:
Vähintään 5 000 euroa, enintään 10 000 euroa
Enintään 80 % välttämättömistä menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 eur, jotta tuki voidaan myöntää.

Millaisiin kustannuksiin:
Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

 2. Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki

Kenelle:
Maatila tai maatalousyritys joka on kärsinyt suoraan koronakriisistä
– puutarha- tai erikoisviljelyä ja/tai erikoistuneet maatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.
– kauppakunnostaa tilan tuotteita, esimerkiksi perunan pakkaus tai porkkanan kuorinta
– myy annex I -tuotteita lukuun ottamatta kalatuotteita

Tukea myönnetään:
Vähintään 5 000 euroa, enintään 10 000 euroa
Enintään 80 % esittämistäsi välttämättömistä menoista. Hakemuksessasi tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tuki voidaan myöntää.

Millaisiin kustannuksiin:
Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.
Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Muun yritystoiminnan olennainen merkitys
– vuosiliikevaihto vähintään 10 000 euroa

 

3. Kalatalouden kriisirahoitus

Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua

Kenelle:
– Kalatalouden yritykset (päätoimisille tai ryhmän I kaupallisille kalastajille sekä kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille
– Kaikenkokoisille yrityksille

Tuen myöntämisen edellytykset
– Yritystoiminnan taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid19 -epidemian takia vuoden 2020 aikana.
– Yritystoiminnalla on olennainen taloudellinen merkitys tuen saajalle (tuettavan yritystoiminnan liikevaihto yli 10.000e/v)
– Tuen kohteena olevan yritystoiminnan tulot ovat erotettavissa yrityksen/maatilan muista tuloista
– Avustuksen saaja ei ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen
– Yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset (Yritys ei ole ollut vaikeuksissa jo 31.12.2019)

Tuki
– Tuki 3.000-120.000 euroa
– Enintään 80% välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamisen tarpeesta
– Ennakkomaksu on mahdollista
– Haetaan ELY-keskukselta

Tuki, sen kesto ja tukiaste
– Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioituihin menoihin (mm. ostopalvelut, palkkamenot, vuokrakulut, kiinteistömenot) aikaisintaan 16.3.2020 alkaneelle enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle 31.12.2020 asti

Tuen ehdot:
– Yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
– Yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
– Et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen (suorat tai ohjelmaperusteiset viljelijätuet eivät kuitenkaan ole este avustuksen saamiselle)
– Tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys toimeentuloosi.

Haku -KEHA-keskuksesta

Hae rahoitusta (linkki Hyrrä asiointipalveluun)
Katso hakuohje

Hakemuksessa tulee esittää:
1. Kuvaus yrityksen toiminnasta
2. Vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase, jos haet tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja myyntiin tai maatilatalouden osalta vastaavat tiedot, jos haet tukea maatalouden yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan
3. Selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen heikentymisestä
4. Selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
5. Suunnitelma talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esim. lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
6. Selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
7. Tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018-2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.

Milloin tuki maksetaan:
Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.

Julkaistu: 11.5.2020 22:23