Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaiset tuet haettavissa

Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä erikoistunut maatalouden alkutuotanto kriisitukien piirissä.

 

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja alkutuotannon väliaikainen tuki:

 

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille ( 1A ja 1B) , eräille maatalouden alkutuotannon (2)  ja kalatalouden yrityksille (3) myönnetään väliaikaista kriisitukea. Tuet ovat suoraa tukea, eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia.

Hae rahoitusta (linkki Hyrrä asiointipalveluun)
HYRRÄ hakuohje

 

Kalatalouden kriisituki:
Hae rahoitusta (linkki KEHA asiointipalveluun).

 

1. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Lue lisää täältä

Kenelle:

1.A.  Maatilan yhteydessä harjoitettava muu yritystoiminta

Maatila, jonka yhteydessä saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitetaan muuta yritystoiminta kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta

– myydään palveluita tai nonannex I tuotteita (pidemmälle jalostettuja elintarvikkeita)
– verotetaan MVL:n kautta (jos maatilaa ei ole yhtiöitetty)
– alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille
– liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa

Muu yritystoiminta voi olla esimerkiksi:

– majoituspalveluita
– matkailun ohjelmapalveluita
– ateriapalveluita: ravintola, pitopalvelu, catering
– valmistavaa yritystoimintaa: metalli-, puu- yms tuotteet, non annex I-elintarvikkeet
– muuta palvelutoimintaa esim. koneurakointi, korjaamo, ratsutalli, ravivalmennus

 

1.B. Maataloustuotteiden jalostusta ja/tai kaupan pitämistä harjoittava mikroyritys
– ostaa maataloustuotteita (annex I -listan tuote) lukuun ottamatta kalatuotteita
– käsittelee maataloustuotteita (tai on käsittelemättä)
– myy maataloustuotteita (annexI -listan tuotteita) lukuun ottamatta kalatuotteita
– verotetaan EVL:n kautta
– täyttää kokonsa puolesta mikroyrityksen määritelmän

Jos yritys tuottaa sekä maataloustuotteita että pitemmälle jalostettuja elintarvikkeita, niin yli puolet myyntitulosta on saatava maataloustuotteista

Maataloustuotteiden jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa

 

Tukea myönnetään:
Vähintään 2 000 euroa, enintään 80 000 euroa
Enintään 80 % välttämättömistä menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 2500 eur, jotta tuki voidaan myöntää.

Millaisiin kustannuksiin:

Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

 

 2. Alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki

Alkutuotannon väliaikaisen tuen ehdot päivitettiin 4.11. 2020 alkaen. Tässä ehdot .

Uusien ehtojen mukaan tukea voi saada 2 000–80 000 euroa ja tukea voidaan myöntää myös kuluihin, jotka syntyvät tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinnasta.

Kenelle:
Maatalouden alkutuotannon tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronapandemiasta suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on oleellisesti heikentynyt pandemian vuoksi.

Tukien uudelleenhalku mahdollinen:
Aikaisemmin alkutuotannon väliaikaista tukea saanut yrittäjä voi hakea tukea uudelleen, jos kustannuksia oli enemmän kuin tuen enimmäismäärään tarvittiin. Samoin tukea voi hakea uudelleen, jos hakijalla on rehukustannuksia, joita ei aikaisemmin hyväksytty tuen piiriin.

Tukea voi hakea uudelleen myös siinä tapauksessa, että aiempi hakemus on hylätty sen takia, että kustannukset eivät ole riittäneet tuen vähimmäismäärään.

Jos yrittäjä on jo saanut tukea, hän voi hakea tukea tukijakson päättymisen jälkeen alkavalle toiselle, enintään 6 kuukauden pituiselle jaksolle. Täydentävästä tuesta ja uudesta jaksosta on kummastakin tehtävä oma hakemuksensa. Vaikka yrittäjä hakisi tukea useammalla hakemuksella, yksi yrittäjä voi saada yhteensä korkeintaan 80 000 euron tuen.

Haku:
Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Hyrrän etusivulta valitaan ”Asioi yrityksen tai organisaation puolesta” ja kirjaudutaan sisään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti).
Tukimuodoksi valitaan ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”.

Lisätietoja:
Lisätiedot tuesta ja sen hakemisesta: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus
Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500

 

 

3. Kalatalouden kriisirahoitus

Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua

Kenelle:
– Kalatalouden yritykset (päätoimisille tai ryhmän I kaupallisille kalastajille sekä kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille
– Kaikenkokoisille yrityksille

Tuen myöntämisen edellytykset
– Yritystoiminnan taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid19 -epidemian takia vuoden 2020 aikana.
– Yritystoiminnalla on olennainen taloudellinen merkitys tuen saajalle (tuettavan yritystoiminnan liikevaihto yli 10.000e/v)
– Tuen kohteena olevan yritystoiminnan tulot ovat erotettavissa yrityksen/maatilan muista tuloista
– Avustuksen saaja ei ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen
– Yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset (Yritys ei ole ollut vaikeuksissa jo 31.12.2019)

Tuki
– Tuki 3.000-120.000 euroa
– Enintään 80% välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamisen tarpeesta
– Ennakkomaksu on mahdollista
– Haetaan ELY-keskukselta

Tuki, sen kesto ja tukiaste
– Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioituihin menoihin (mm. ostopalvelut, palkkamenot, vuokrakulut, kiinteistömenot) aikaisintaan 16.3.2020 alkaneelle enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle 31.12.2020 asti

Tuen ehdot:
– Yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
– Yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
– Et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen (suorat tai ohjelmaperusteiset viljelijätuet eivät kuitenkaan ole este avustuksen saamiselle)
– Tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys toimeentuloosi.

Lisätietoa kalatalouden väliaikaisesta tuesta

Haku -KEHA-keskuksesta

Hae rahoitusta (linkki Hyrrä asiointipalveluun)
Katso hakuohje

Hakemuksessa tulee esittää:
1. Kuvaus yrityksen toiminnasta
2. Vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase, jos haet tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja myyntiin tai maatilatalouden osalta vastaavat tiedot, jos haet tukea maatalouden yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan
3. Selvitys yrityksen taloudellisen tilanteen heikentymisestä
4. Selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
5. Suunnitelma talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esim. lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
6. Selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
7. Tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018-2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.

Milloin tuki maksetaan:
Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.

Julkaistu: 11.5.2020 22:23