Koronarahoitusta yrityksille!

Tässä ajankohtaista tietoa koronarahoituksesta!

HUOM! Sinisellä olevat tekstit ovat linkkejä!

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VÄLIAIKAISET KORONATUET | Tuet ovat haettavissa 31.12.2020 asti

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea.

Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Valtio suuntaa tukeen enintään 40 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa on suunnattu maaseudun yrityksille, 5 miljoonaa euroa maatalouden alkutuotantoon ja 10 miljoonaa euroa kalatalouteen.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ (Yrityssalo.fi)

TUEN HAKU:
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja alkutuotannon väliaikainen tuki:
Hae rahoitusta (linkki Hyrrä asiointipalveluun)
Lue lisää maaseudun yritysten tuista (Ruokavirasto.fi)

Kalatalouden kriisituki:
Hae rahoitusta (linkki KEHA asiointipalveluun).
Lue lisää kalatalouden kriisituesta (ELY-keskus.fi)

YKSINYRITTÄJÄN TOIMINTATUKI 2 000 eur. Tuki haettavissa 30.9.2020 asti

Hae tukea täältä
Yksinyrittäjän toimintatuki 2 000 eur myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

 

Mihin tukea voi hakea
Yksinyrittäjän tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot.

Milloin ja mihin asti tukea voi hakea
Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Hakemus löytyy täältä

Lue lisää täältä (Yrityssalo.fi)

YRITTÄJÄN VÄLIAIKAINEN TYÖMARKKINATUKI eli yrittäjän työttömyysturva JA KORONA

Yrittäjänä voit saada väliaikaisesti työmarkkinatukea (eli yrittäjän työttömyysturvaa) koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.12.2020 asti. Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3 – 31.12.2020.

Kuka voi saada työmarkkinatukea:
– yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
– yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 eur/kk siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
– päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta
– tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista
– opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea:

Katso ohje täältä (TE-palvelut 17.4.2020)
– ensin yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon, jonne yrittäjä tekee selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. TE-toimisto tekee asiasta lausunnon Kelalle
– seuraavaksi yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
– Yrittäjä on oikeutettu myös Kelan toimeentulotukeen ja asumistukeen. Toimeentulohakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin. Voit arvioida oikeuttasi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Ilmoittaudu työttömäksi TE-toimistoon
Hae työmarkkinatukea Kelasta