Ajankohtaista korona-asiaa yrityksille

 

 

Kustannustuen III haku on auki 23.6.2021 asti

 

Kustannustukiwebinaari  tallenne https://youtu.be/8dEMsu-Ve18 (tallenne 21.4.2021)
Sulkemiskorvaus ja kustannustuki tallenne https://youtu.be/3MD-bhz6OvQ   (tallenne 11.5.2021)

Tilaisuuksien esitykset:

Kustannustuki 21.4.2021  (esitysmateriaali 21.4)
Sulkemiskorvaus ja kustannustuki 11.5.2021 (esitysmateriaali 11.5)

Kenelle kustannustuki III on tarkoitettu:

Kustannustuki III on tarkoitettu yrityksille, jos liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi kustannustuen III:lla tukikaudella (1.11.2020 – 28.2.2021) yli 30 prosenttia  JA  yrityksellä on sen vuoksi vaikeuksia selvitä tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista joustamattomista kuluista.

Yritykset hakevat molempia tukia sähköisesti Valtiokonttorista (https://www.valtiokonttori.fi/)

Kustannustukea elinkelpoisille yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut

Kustannustuen III hakukierros on tarkoitettu yksinyrittäjille ja yrityksille, joilla on Y-tunnus, joilla on tukikorvattavia kustannuksia vähintään 2 000 euroa ja joiden liikevaihto on laskenut koronaepidemian takia yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020 – 28.2.2021. Tukikauden liikevaihtoa verrataan saman ajankohdan liikevaihtoon vuosina 2019 – 2020.

Kaikenkokoiset yritykset voivat siis hakevat tukea samoin ehdoin. Myös säätiöt ja yhdistykset voivat hakea tukea, kun heillä on taloudellista toimintaa.

Tietyille toimialoille tukea myönnetään ilman lisäperusteluja. Näitä ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia. Hakulomakkeessa on valmiina perusteluja, joista yritys valitsee itselleen sopivimman perusteeksi. Katso onko yrityksesi toimialalistalla Kustannustuki III toimialalista

Mitkä kustannukset lasketaan kustannustuen piiriin

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Joustamattomat kustannukset on määritelty laissa. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista, voidaan korvata tietty osuus.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista (valtiokonttori)

Myös yksinyrittäjät hakevat tukea Valtiokonttorista

Kustannustukea maksetaan yrityksille vähintään 2 000 euroa, kun tukiehdot täyttyvät.  Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus.

Linkki Valtiokonttorin sivuille (valtiokonttori.fi)

**********************************************************************************************

Sulkemiskorvauksen haku auki 12.5.2021 alkaen

 

Sulkemiskorvaus ja kustannustuki -webinaari  https://youtu.be/3MD-bhz6OvQ   (tallenne 11.5)

Sulkemiskorvaus ja kustannustuki 11.5.2021
(esitysmateriaali 11.5)

 

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää.

Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Huomioithan että suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

 

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021

Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Linkki Valtiokonttorin sivuille (valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus)

********************************************************************************************

Tapahtumatakuu – ennakkotietoa!

Hallitus valmistelee uutta tukea vakiintuneille tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin.

Tapahtumatakuu koskisi vain vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä ja yleisötapahtumia, jotka jäjestetään kesä- ja elokuun välisenä aikana. Vakiintuneita yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, joita ei järjestä ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana, sekä yleisölle avoimet hengelliset tapahtumat ja jotka ovat vähintään 200 hengen yleisötapahtumia.

Tapahtumajärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä olisi palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten. Tämänhetkisen tiedon mukaan lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta 2021, jonka jälkeen Valtiokonttori voisi alkaa myöntää tukia.

Lue lisää  (tem.fi)

 

YRITTÄJÄN VÄLIAIKAINEN TYÖMARKKINATUKI

 

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Edun saamiseksi siis riittää, että toinen ehdoista täyttyy.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hakee työmarkkinatukea Kelasta.

Lue lisää (kela.fi)