Julkisen yritysrahoituksen kooste 04/2023

 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Uudistunut pk-yritysten rahoitus 7.4.2023 alkaen

 

Kun pohdit julkisen rahoituksen mahdollisuuksia yritystoimintasi kehittämiseen, selvitä voitko hakea  yrityksen kehittämisavustusta. Julkinen rahoitus on tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin, mutta sen saamiseksi täytyy olla selkeät perusteet ja täydelliset hakemukset liitteineen.

Kannnattaa perehtyä tarkasti uuteen rahoitusstrategiaan (linkki tässä), josta löydät tarkempaa tietoa.

Tällä hetkellä painotetaan erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumista, hiilineutraalisuuden edistämistä sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen vaikuttavia kehittämishankkeita.

 

Mitä rahoitetaan ja paljonko tukea voi saada

ELY-keskuksen Kehittämisavustuksella tuetaan  pk-yritysten kasvua ja kehittymistä.
Julkista rahoitusta voit hakea seuraaviin osa-alueisiin:

– kansainvälistymiseen  | tuki 50%

– liiketoimintaosaamisen kehittämiseen  | tuki 50%

– tuotteiden  kehittämiseen ja tuotantomenetelmien kehittämsieen  | tuki 50%

Kehittämishankkeilla ei euromääräistä ylärajaa.

– investointeihin (uusien koneiden ja laitteiden hankinta)  | Investointituki pienille yrityksille (< 50 hlöä) 20% ja keskisuurille (<250 hlöä) 10%

Investointituen minimimäärä 20.000,- euroa.

 

Kenelle rahoitus on tarkoitettu/kuka voi tukea hakea

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pienille (alle 50 henkeä) ja keskisuurille (alle 250 henkeä) yrityksille koko Varsinais-Suomen alueella.

Asetuksessa poissuljettuja toimialoja ovat mm:
– maahantuonti-,  agentuuri-,  vähittäis-ja  tukkukaupoille  eikä  em.  toimialojen  Internet-pohjaisille verkkokaupoille
– yksityishenkilöille  ja  kotitalouksille  kuluttajapalveluita  tarjoaville,  paikallisilla  markkinoilla toimiville  yrityksille  (esim.  ravitsemistoiminta,  kauneudenhoito-,  kuntosali-,  hieronta-ja fysioterapiapalvelut, huolto-ja korjaamotoiminta)
– maa-, metsä-ja rakennusurakointitoimintaan

 

Miten rahoitusta haetaan

 

Kehittämisavustusta haetaan erillisten hakujaksojen mukaan. Parhaillaan on avoinna hakujakso 7.4 – 31.5.2023. Tällä hakujaksolla  rahoitusta on haettavana arviolta 3 500 000 euroa. Hakujakson päättyessä kaikki jätetyt hakemukset pisteytetään ja päätetään, mitkä hakemukset rahoitetaan ja mitkä ei.

Rahoitusta haetaan sähköisesti  EURA2021 -järjestelmän kautta.  Läntisen Suomen hakuilmoitus nähtävissä täällä

 

 

Maaseuturahoitus

 

Maaseudun yritystukiin paljon uusia mahdollisuuksia

Maaseutualueella toimivat yritykset voivat hakea julkista rahoitusta joko ELY-keskuksesta tai paikalliselta Leaderryhmältä, joka Salossa on Ykkösakseli.

HUOM! Pienet max 5 työllistävät yritykset hakevat Ykkösakselilta ja isommat ELY-keskukselta.

Tarkista  täältä  maaseudun tukikelpoisten ja tukikelvottomien alueiden rajaukset

 

Mitä rahoitetaan ja paljonko tukea voi saada

Maaseudun yritystuissa uusina painotuksina on selkeä kohdentaminen yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ja kokeiluihin, omistajanvaihdoksiin jopa ennen y-tunnusta.

–  Aloittavan ja jo olemassa olevien maaseutuyritysten toiminnan kehittämiseen löytyy uudenlaisia mahdollisuuksia tuotteiden, palveluiden, menetelmien, markkinoiden ja teknologistenratkaisujen kehittämiseen tai muuhun uudistamiseen.

–  Tuet ovat joko kertakorvaustyyppisiä 2 500 – 10 000 eur välillä tai toteutuneisiin kustannuksiin perustuvia 5 000 – 100 000 eur välissä, tuen ollessa 50% hyväksytyistä kustannuksista.

–  Uutena mahdollista sisällyttää budjettiin omia palkkoja.

–  Kone-, laite- ja rakentamisinvestoinnit ovat edelleen mahdollisia, myös käytettyjen laitteiden osalta.

–  Investointien tukiprosentit ovat 20-30 %.

Ely: Investoinnin hyväksyttävät kustannukset 10 000 -1 500 000 €

Leader: Yrityskoko max 5 htv. Hyväksyttävät kustannukset 5 000 –100 000 eur

Samat tukitasot; asiakas valitsee 10 000-100 000 € investoinneissa hakeeko Leaderin vai ELY:n kautta.

 

Kenelle rahoitus on tarkoitettu/kuka voi hakea tukea

Pienet (alle 50 henkeä) maaseudulla toimivat yritykset.

Tarkista  täältä  maaseudun tukikelpoisten ja tukikelvottomien alueiden rajaukset

 

Miten rahoitusta haetaan

Rahoitusta haetaan Ruokaviraston sivuilta sähköisestä Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän

 

Koska rahoitusta voi hakea

Maaseudun yritystukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023.  Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajaksot julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla. Tukia haetaan ELY-keskuksesta ja/tai paikallisista Leader-ryhmistä (kts tarkemmin yllä), jotka myös neuvovat tukien hakemisessa.

Suurin osa yritystukien hauista käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuun 2023 loppupuolella. Ruokavirasto tiedottaa, kun hakujen alkamisen ajankohdat tarkentuvat. Yritystuista hakuun tulevat yritysten investointituet ja ELY-keskuksista haettavat yritysten kehittämistuet.

Yritystukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli ja tuen maksutapa, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli ja tuen maksutapa riippuu tuen kohteesta. Ensimmäisessä vaiheessa voi valita ainoastaan tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvan mallin ja hanketuissa lisäksi myös osittain laskennallisiin kustannuksiin perustuvan mallin (flat rate). Syksystä 2023 lähtien yritystukien maksuvaihtoehdot täydentyvät tuotosperusteisella (kertakorvaus) tuen maksutavalla.

Syksyllä lisää tukia hakuun

Syksyllä 2023 haettavaksi tulevat muut hanketukimuodot, esimerkiksi laajakaistahankkeet, alueiden väliset ryhmähankkeet ja pienhankkeet.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Hanketta kannattaa suunnitella jo ennen haun alkamista

Tuenhakijoiden kannattaa aloittaa hankkeensa suunnittelu jo ennen haun alkamista. Lisätietoja tuen ehdoista ja tukimuodoista voi kysyä myös alueellisilta ELY-keskuksilta ja Leader-ryhmiltä. Tietoja tuista löytyy myös osoitteesta www.maaseutu.fi.

Päivitetty 16.5.2023